Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du ändrar visningsordningen på make/maka och barn

När du visar en make/makalista eller barnlista, visas de i den ordning de skrevs in.

Ändra visningsordningen i make/makalistan:

1. Klicka på makes ikonen  i makerutan för en makelista eller

2. Klicka på namnet på den person du vill flytta.

3. Klicka på upp eller ner pilen i nedre högra hörnet i fönstret för att flytta namnet upp eller ner i listan.

4. Om du vill sortera namnen i äktenskapslistan i datumordning, klicka på Sortera.

5. När du är klar, klicka Stäng.

Ändra visningsordningen i barnlistan:

1. Från Familjevyn, välj Barninställningar från ändra menyn.

2. Klicka på namnet på den person du vill flytta.

3. Klicka på upp eller ner pilen i nedre högra hörnet i fönstret för att flytta namnet upp eller ner i listan.

4. Om du vill sortera namnen efter födelsedatum, klicka på Sortera.

5. När du är klar, klicka Stäng.

För att fortsätta till nästa område; Hur du söker efter personer .
För att återvända till Exempel och Övningar klicka här..


9-1212 : 80617 RK