Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du skriver ut en bok

Legacy erbjuder två typer av böcker, Antavla  och Ättlingbok..  Dessa böcker kan innehålla bilder, titelsidor, innehållsförteckningar och index.

För att skriva ut dessa böcker:

1. Från Rapportmenyn i verktygsfältet, välj  på Bokrapporter

2. Välj Anboksrapport, Ättlingsbokrapport, Skildrande Ättlingsrapport  eller Ättlingsbok med flera Ättlingslinjer.

3. I Alternativfönstret som då öppnas, kontrollerar du  standardinställningar och ändrar det du vill.

4. För att skriva ut klicka på Förhandsgranska eller Skriv ut.

(Se Anbok eller Ättlingbok för mer information.) 

För att fortsätta till nästa område; Hur du skriver ut tomma dokument.
För att återvända till Exempel och Övningar klicka här.

9-1222 : 30803 RK