Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du  navigerar i Familjevyn och Antavlevyn

När du har flera personer i Familjefilen vill du kunna flytta runt och visa barn, barnbarn, föräldrar, fastrar, mostrar, etc. Du kan lätt göra detta med några klick. En Familjefil kan ses antingen i Familjevyn eller i Antavlevyn. Du kan byta vy när som helst genom att klicka på fliken överst i vyn. 

Flytta runt i Familjevyn
 • För att flytta ett barns position från barnlistan till huvudrutan (Make eller Maka)  klickar du bara på barnets namn.
 • För att flytta föräldrarnas position från Föräldrarutan ned till huvudrutan klickar du i Föräldrarutan.
 • Om en person har haft mer än en make/maka visar personens make/maka- ikon två män eller kvinnor i stället för en.  Dessutom visar sifferrutan vid bilden antalet make/makaer. För att byta till en annan  make/maka klickar du på respektive make/maka-ikon och väljer sedan önskad  make/maka genom att Dubbelklicka på namnet.
 • Om en person har en eller flera syskon kommer Syskon-ikonen vara färglagd i stället för grå.  Dessutom visar sifferrutan i bilden antalet syskon.  För att byta den aktuella personen till ett av dess syskon klickar du på Syskon-ikonen och sedan Dubbelklickar du på önskat syskon 

  Flytta runt i Antavlevy:
  Antavlevyn visar normalt fyra generationer: den aktuella personen, hans/hennes föräldrar, far- och morföräldrar, samt deras föräldrageneration. 
 • Om en familjelinje fortsätter utanför högra änden av skärmen är knappen närmast namnet blåfärgad.  Genom att klicka på denna blåa knapp skiftas varje generation ett steg åt vänster och ger plats åt nästa.
 • Om namnet i huvudpositionen längst till vänster har ett eller flera barn kommer knappen till vänster om namnet vara blåfärgad.  Genom att klicka på denna blå knapp skiftas varje generation ett steg åt höger och ger plats åt det förvalda barnet att visas i huvudpositionen.
 • Du kan flytta valfri person till huvudpositionen genom att Dubbelklicka på hans/hennes namn.  Anorna, om de finns, visas då åt höger.
 • Om du klickar på något namn ändras Make/Maka/Barnlistan, Syskonlistan och Informationrutan för att visa make/maka, barn, syskon och information för den personen.  Du kan Dubbelklicka på valfri person i valfri lista och därigenom flytta den personen till huvudpositionen.

  Fortsätt till nästa område; Hur du använder Namnlistan.

  Återvänd till Exempel och Övningar.

  9-1202 : 60928 RK