Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du slår samman Dubblettpersoner 

Läs varför det är nödvändigt att ibland slå samman personer, se  Sammanslagning.

Börja processen att slå samman Dubblettpersoner i din familjefil:

1. Gör menyval Vertyg->Sammanslå eller klicka på  . Ett varningsmeddelande visas som påminner dig om att det är en god idé att göra en säkerhetskopia på din familjefil innan du gör en sammanslagning. Legacy erbjuder automatiskt en säkerhetskopia på din familjefil närhelst du börjar en sammanslagning, men denna fil sparas endast tills dess du lämnar Legacy. Om du vill göra en permanent säkerhetskopia, skall du avbryta sammanslagningsprocessen och använda alternativ Arkiv->Säkerhetskopiera familjefil.

2. Från fönstret Slå samman alternativ välj de kriterier som du vill använda när du söker efter Dubbletter (eller använd förvalt). (Se Sammanslagning alternativ för mer information.)

3. Klicka på Fortsätt. Legacy söker genom Familjefilen för att hitta Dubblettpersoner utefter de kriterier du angivit. De två första visas på skärmen i fönstret Slå samman två personer.

4. Jämför de båda personerna för att se om du anser att de är samma person. Du kan se och jämföra varje persons information genom att välja mellan de olika flikarna längs fönstrets överdel. (Se Sammanslagning av poster för mer information.)

5. Om du beslutar dig för att de båda personerna är samma person, klicka på knappen Slå samman höger person med vänstra. Följande två matchningar visas därefter.
 
6. Fortsätt sammanslagningen tills inga fler matchningar visas.

För att fortsätta till nästa område; Hur du finner möjliga problem.
För att återvända till Exempel och Övningar.

9-1219 : 61001 RK