Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du lägger till existerande personer

När du lägger till en person i din Familjefil kan du antingen lägga till en ny person eller koppla till en person som redan är inmatad i Familjefilen.

Att koppla till en existerande person som make/maka:

1. Klicka på  mannens hustru eller  hustruns make knapp på Familjevyn.

2. Klicka på Lägg till ny make eller maka knapparna.  Fönstret för lägg till visas. 

3. Klicka på Koppla till existerande person. Namnlistan visas.

4. Välj önskad person genom att markera den och klicka på Välj i övre högra hörnet eller genom att Dubbelklicka på namnet. Personen är kopplad som make/maka.

Att koppla till en existerande person som barn:


1. Klicka på en tom plats i barnlistan och välj Koppla till existerande son eller Koppla till existerande dotter.

2. Fortsätt enligt instruktionen ovan för make/maka.


För att fortsätta till nästa område; Hur du använder bokmärken och historielistan.
För att återvända till Exempel och Övningar.

9-1208 : 30803 RK