Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du  importerar en GEDCOM- fil

GEDCOM filer används för att sända genealogisk information från ett program till ett annat. (Se GEDCOM filer för mer information.)  Legacy importerar och exporterar många olika varianter av GEDCOM filer och känner igen många variationer från andra program.

Att importera en GEDCOM- fil
1. Gör menyval Arkiv->Importera från / Använd importguiden. Följande dialog öppnas:


2. Välj Valfri GEDCOM-fil och klicka på Nästa. Legacy letar efter alla GEDCOM filer på alla enheter och visar dem i en lista.

3. I listan markerar du den vill importera och klickar på Nästa för att fortsätta.

4. Om du vill skapa en ny familjefil som skall innehålla GEDCOM-informationen, välj Skapa en NY familjefil och lägg till GEDCOM-informationen.  Klicka Fortsätt. du ombeds ange ett nytt filnamn. 

5. Om du vill lägga till information från GEDCOM-filen till din befintliga familjefil, välj Lägg GEDCOM-information till den BEFINTLIGA Familjefilen.  Klicka Fortsätt. Legacy ber dig göra en säkerhetskopia av den innan importen sker (om du har stängt av påminnelsen "Fråga om säkerhetskopia för import in i familjefil).  Detta är klokt att göra och rekommenderas. du ombeds ange ett nytt filnamn.

 Tips:  Det är en god idé att importera filer till en ny familjefil.  Detta gör det möjligt för dig att kontrollera informationen för att se om du verkligen vill inkludera den i din befintlig information.  När du vet att du vill behålla den är det en enkel sak att föra in den i din familjefil. (Se Importera en Legacyfil för mer information).

6. Legacy analyserar GEDCOM-filen för att säkerställa att den är giltig och igenkänningsbar.  Denna analys visar också hur många personer och familjer som finns i filen. Om Legacy träffar på information som programmet inte vet vad det ska göra med visas ett meddelande. Du kan då instruera Legacy om var informationen ska lagras.  (Se Importera en GEDCOM fil för mer information.) 

7. Efter analysfasen, klicka på Starta Import knappen.

8. Fönstret för Påminnelse om AutoKälla visas.  Detta gör det möjligt för dig att tilldela en källhänvisning till varje person- och äktenskapsnotering som importeras så att du vet dess källa.

9. Därefter läser Legacy informationen från GEDCOM-filen och placerar den i vald familjefil. Allt som inte känns igen placeras i en felloggsfil, så Du kan studera det och bestämma vad som ska göras åt det.

För att fortsätta till nästa område; Hur du importerar en PAF fil.
För att återvända till Exempel och Övningar.

9-1206 : 61001 RK