Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du finner möjliga problem

Att skriva ut "Möjliga problem" rapporten:

1. Gör menyval Rapporter->Alla rapporter (Böcker och annat)->Möjliga problem. Nedanstående fönster öppnas:2. Kontrollera och markera de alternativ som du vill ha kontrollerade.

3. Välj de poster du vill kontrollera.

4. Klicka på Sammanställning om du vill ha en kortrapport.

5. Klicka på Sidinställningsknappen för att ställa in utskriften.

6. När du är klar att skriva ut, klicka antingen på Förhandsgranska eller Skriv ut knappen. Legacy kontrollerar alla poster och skriver ut en lista på möjliga fel.

En problemrapport går igenom hela Familjefilen och kontrollerar om informationen innehåller någon felaktighet t.ex. som att barn är födda innan föräldrarna föddes eller efter att de dog.

Möjliga problemrapporten kan också sparas som en fil. För att göra detta ändra på Rapportinställningar i nedre högra hörnet till ASCII Text Fil.  När du gör detta kommer Skriv ut knappen att ändras till Skapa. För att skapa filen, klicka på Skapa knappen och ange namn på filen och plats att spara den på. 
  • För att fortsätta till nästa område Hur du kopierar från en fil till en annan  
  • För att återvända till Exempel och Övningar klicka här..

    9-1220 : 31122 RK