Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du lägger till notiser för en person  

Legacy har tre "anteckningsblock" för varje person: ett för Allmänna notiser, ett för Forskningsnotiser och ett för Medicinska notiser. Ett "anteckningsblock" finns också för Vigselinformation.

Så här gör du för att föra in notiser om en person:

1. Klicka på , antingen från Familjevyn eller från Personformationsfönstret. Fönstret Notiser för.. öppnas.2. Klicka på fliken för den typ av notis som du vill föra in.

3. Skriv in dina anteckningar.

4. När du är klar, klicka på Spara.

Andra alternativ:
 • Stavn.kontroll - Klicka på denna knapp, alt tryck på F7, om du vill kontrollera stavningen på dina anteckningar
 • Radbrytn... - Få raderna att löpa i en följd genom att trycka på denna knapp.
 • Radera HTML - raderar de ev HTML-taggar som kan finnas i anteckningarna. 
 • Töm - Tar bort all information från Anteckningsfönstret.
 • Läs från Fil - Öppnar fönstret Läs text in i notisfält i vilket du väljer den fil som skall läsas in.Texten läggs till i slutet av Notisfältet.
 • Skriv till Fil - Sparar över texten i Notiser till en textfil. du anger det namn under vilket textfilen skall sparas.
 • Skriv Ut - Skriver ut texten i Notiser.
 • Zooma - Redigerar storleken på bokstäverna i notisfältet, anteckningsblocket.Ett litet fönster visas i vilket Du kan ange vilket typstorlek du vill ha på bokstäverna.
 • - Du kan lägga till en källa till notiserna genom att klicka på denna knapp,  Källreferenser.

  (Se Notiser för mer information.)

  Fortsätt till nästa område: Hur du lägger till händelser till en person.

  Återvänd till Exempel och Övningar.

  8-1196 : 31015