Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du dokumenterar din information

Att hålla ordning på källorna till din information är viktigt. Det hjälper dig att veta var du hittat den, ger trovärdighet år din forskning och hjälper andra att verifiera informationen.

Att lägga till källdokumentation:

1. I Familjevyn, antingen i rutan för Man eller Kvinna, klicka på ikonen Källa .

2.  Kopplade källor visas. Listan innehåller händelser med de källor som är kopplade. Det finns en generell kategori som heter Ospecificerad som kan användas för en översikt över all information istället för bit för bit.

3. Markera den händelse du vill koppla till en källa genom att klicka på den.

4. Klicka på Ange en källa för att specificera vilken källa som du har använt, eller Lägg till en ny källa för att skapa en ny källa. 

5. Om du citerar en källa som redan finns i Källistan, välj den källan.

6. Om du lägger till en ny källa, fyll i källinformationen.

7. Mata in detaljinformation. Detta är vanligtvis ett sidnummer eller ett microfichenummer.

Du kan fortsätta och lägga till så många källor som du har. Varje händelse kan ha ingen eller flera källor. Du kan visa Kopplade källor från Antavlevyn genom att klicka på Källa ikonen i Syskon/Informationsfönstret. Äktenskaps-, Händelse-, Alternativa namn och SDH informationsfönstren har också en Källa-ikon för kopplingar till källor. 

(Se Skapa eller redigera en källa med bassystemet eller Hänvisning till källa för mer information.)

För att fortsätta till nästa område Hur du lägger till bilder - klicka här.

För att återvända till Exempel och Övningar - klicka här.

9-1224 : 80613 RK