Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du användaranpassar Legacy 

För att nå de olika avsnitten som nämns nedan gör du menyval Alternativ->Anpassa och därefter det avsnitt som du vill anpassa. Se Möjligheter till användaranpassning för mer information.

Många av funktionerna i Legacy kan du anpassa efter dina egna önskemål. Dessa funktioner inkluderar:

Allmänna inställningar
 • Hur skärmen ser ut.
 • Hur efternamn skrivs ut
 • Var knappraden är belägen
 • Om verktygen för hjälp skall visas
 • Om rutor med pop-up information skall visas

  Registrering/Ändra
 • Skall nya namn och orter kontrolleras
 • Skall noter läggas till när man sparar en person
 • Skall Stora bokstäver användas i namn och orter
 • Ska fältet med SDH information visas
 • Hur Enter-knappen skall användas

  Datum
 • Vilket datumformat som skall användas
 • Hur skall datum visas
 • Skall Dubbeldatering kunna användas
 • Skall datum kontrolleras vad gäller giltighet

  Färger och typsnitt
 • Vilka bakgrundsfärger som skall visas för vissa fönster
 • De typsnitt som skall användas i rapporter och på skärmen

  Sökvägar
 • Standardsökväg för dina familjefiler
 • Ange var bild- och ljudfiler är placerade

  Nästa område:Hur du visar ytterligare en Familje- Antavlevy

  Återvänd till: Exempel och Övningar.

  9-1215 : 31015 RK