Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Kopiera data från en Familjefil till en annan

När du har två Familjefiler öppna kan du dra ett namn eller en hel familj från en fil till den andra.

Kopiera information från en Familjefil till en annan:

1. Öppna två Familjefiler med menyval Visa/Delad vy.  (För mer information om hur du gör detta, se Hur du visar ytterligare en Familje-/Antavlevy.)

2. Byt familjefil i ett av fönstren genom att markera ett fönster och sedan göra menyval Arkiv->Öppna familjefil.  

3. Från antingen Familje- eller Antavlevyn dra ett namn från en vy till den andra och släpp det på ett namn eller på bakgrunden.

 Anm: För att påbörja dra operation, håll ner vänster musknapp över namnet och rör musen lite tills en skuggad ram visas runt namnet. Du kan sedan dra ramen till den andra vyn och släppa den genom att släppa musknappen.

4. Legacy visar nu fönstret Kopiera mellan familjefiler. I detta kan du välja person, familj eller hela släkten som du vill kopiera.5. För att bara kopiera en person klicka på Bara ovanstående person ovan.  För att kopiera personens familj klicka på Familj.  För att kopiera anorna till personen klicka på Anor. För att kopiera ättlingar klicka på Ättling och för att kopiera hela familjeträdet för personen klicka på Alla i filen. Några av knapparna (Familj, Anor, och Ättlingar) gör att ett fönster med fler frågor visas.

6. När du har valt vilka personer som ska kopieras klicka Starta kopiering.  Legacy kopierar nu alla valda personer och familjer till den andra Familjefilen.

Observera: Legacy kopierar vald(a) person(er) till Namnlistan. Det kan därför finnas skäl till att fylla i tomma RIN- nummer innan kopiering påbörjas. Programmet sköter detta automatiskt, se Omnumrera RIN. Efter omnumrering får då de nya personerna högsta RIN och de hittas lätt i Namnlistan. Sedan är det bara att använda sig av "Koppla till befintlig person i Namnlistan" osv. 

7. Om du släppte personen på ett namn i den andra Familjefilen kommer du automatiskt till Slå samman funktionen. Om du släppte på bakgrunden frågar Legacy hur du vill slå samman posterna. (Se Hur du slår samman Dubblettpersoner för instruktioner om hur sammanslagning utförs).

Fortsätt till nästa område: Hur du skriver ut en rapport.
Återvänd till Exampel och Övningar.

9-0078 : 70630 RK