Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du säkerhetskopierar din familjefil

Du bör göra regelbundna säkerhetskopieringar av din Familjefil för att ha som reserv om datorn går sönder eller strömmen går så att du alltid har en kopia på ditt arbete.

Att göra en komprimerad kopia av din familjefil:

1. Gör menyval Arkiv->Säkerhetskopiera familjefil....

2. Bocka för de filer du vill säkerhetskopiera genom att markera berörda rutor. I aktuellt fall nedan Familjefilen.

  

3. Klicka på Välj namn och plats för säkerhetskopia.

4. Välj vilken enhet (A: B: C: etc) du vill spara till. Skriv in ett filnamn. Det brukar vara samma som namnet på din Familjefil följt av tidsangivelse. Den sparas med ändelsen  .ZIP.

5. Klicka Spara för att återgå. Kontrollera att rätt sökväg finns angivet under knappen Välj namn och plats ...

6. Starta säkerhetskopieringen genom att klicka på Säkerhetskopiera. Legacy komprimerar Familjefilen och sparar den som du specificerat. Om filen inte får plats på en diskett kommer Legacy be dig stoppa in en ny diskett.

Se Säkerhetskopiera Familjefilen för mer information.

Nästa område; Hur du importerar en GEDCOM fil..
Återvänd till Exempel och Övningar genom att klicka här..

9-1205 : 31015 RK