Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du skapar den första personen

Du kan börja med att antingen lägga till en manlig person på vänstra sidan, makens position, eller en kvinnlig på den högra sidan, makans position. Gör så även om du inte känner till personens make/maka eller om personen inte har någon make/maka.
 
Så här för du in en person i såväl den vänstra som högra personrutan:
1. Klicka med musmarkören till höger om texten i rutan för man/kvinna. Så snart som du klickar här blir rutan blå, och ett  Personinformationsfönster visas.

2. Skriv in personens alla Förnamn om dessa är kända. Klicka på TAB eller i nästa fält för att flytta markören till nästa fält.

3. Skriv in Efternamnet.

4. Fortsätt med att skriva in övrig information i aktuella fält. 

5. Andra alternativ som Du kan använda dig av:
 • Händelseikonerna,  ,  används för att föra in andra händelser i en människas liv. Det kan vara sådant som adoption, examina, priser etc. (För ytterligare information om hur man för in en händelse, se Hur du lägger till händelser till en person
 • Du kan lägga till andra namn, som personen var känd som, genom att klicka på Alt. Namn- ikonen.
 • Du kan lägga till en adress för en person genom att klicka på ikonen Adress .   Denna kan inkludera ett speciellt namn, tre rader, två telefonnummer, e-postadress och hemsidesadress.
 • Du kan föra in olika notiser för en person genom att klicka på  ikonen Notiser      (För mer information se: Hur du lägger till notiser för en person
 • Du kan föra in källor till informationen genom att klicka på ikonen Källa.   (Se Hur d dokumenterar din information för mer detaljer.)
 • Du kan lägga till bilder, ljud och videoinspelningar genom att klicka på ikonen Multimediaarkiv .   (Se Hur du lägger till en bild  för mer detaljer.)
 • Du kan använda pop-up kalendern för att få hjälp med att hitta datum genom att klicka på Kalenderikonen . Pop-up kalendern innehåller också en datumkalkylator, som är användbar när man vill räkna ut födelsedata, dödsdata och ålder, när man har ofullständig information.(Se Kalender och datumkalkylator för mer detaljer.
 • Du kan skapa en Att-göra-lista, på saker du tänker göra om en person, som leta rätt på födelsedatum, beställa husförhörslängder. Detta gör du genom att klicka på ikonen  Att-göra (Se Att-göra listaför mer detaljer.)
 • Du kan lägga till SDH-information genom att klicka på Tempelikonen   (Se SDH Förordningsinformation för mer detaljer.)
  6. När du är klar klickar du på Spara.

  Fortsätt till nästa område: Hur du lägger in notiser för en person .
  Återvänd till Exempel och Övningar 

  9-1195 : 31015 RK