Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du lägger till ljud till bilder

Du kan lägga till ljudfiler till en bild som spelas om din dator klarar det.

Att koppla en ljudfil:

1. Från Familjevyn, se till att personen är antingen i make eller maka rutorna och klicka sedan på Bild knappen i resp box. Mediagalleriet öppnas.
2. Klicka på Redigera knappen.  Bilden visas i Visa bild fönstret.
3. Klicka på Ljud... knappen.  Ljudcenter rutan visas.

Att hämta en ljudfil:

1. För att hämta en existerande ljudfil klicka Hämta knappen
2. Från Hämta ljudfil fönstret, navigera och markera den ljudfil du vill ha.  Hämta ljudfil fönstret försvinner.
3. För att lyssna på ljudet klicka på Spela
4. För att återvända till Visa bild fönstret klicka Stäng

Att spela in ny ljudfil:

1. Om du har en mikrofon ansluten till din dator, klicka Spela in.
2. Du kan spela in upp till 2 minuter ljud. En klocka visar hur mycket tid som gått.
3. När du avslutat inspelning klicka på Stopp
4. För att lyssna på inspelning klicka Spela upp
5. För att spara inspelningen klicka Spara. Spara ljudfil fönstret visas.
6. Ange enhet och mapp och ett namn på ljudfilen och klicka OK.  Inspelningen är nu sparad och hamnar på Visa bild fönstret.

Se Spela in ljud för mer information.

För att återvända till Exempel och Övningar klicka här.

9-1226 : 40705 RK