Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du lägger till händelser till en person

En händelse är något som händer i en persons liv. Händelser som examen, bröllop, pension Notiser lagras här. En födelse är också en händelse men eftersom det händer i alla människors liv så har Legacy ett särskilt fält för det precis som för dop, död och begravning. Dop är inkluderat eftersom det ofta är den enda informationen om födelse. Du kan beskriva motstridiga uppgifter om födelse som händelse. 

Att lägga till en ny händelse till en person

1. I Personinformationsfönstret klicka på Lägg till i Händelse/Faktarutan. Fönstret Lägg till händelse för ... öppnas.

2. Antingen skriver du in namnet på händelsen eller klickar du på Ned-pilen till höger om Händelserutan för att se en lista på fördefinierade händelser. 

3. Mata in datum för händelsen.

4. Mata in orten för händelsen.

5. Lägg till annan beskrivande text du vill ha i notisrutan.
6. Klicka på Stavningskontroll för att kontrollera stavningen av texten i notisfältet, eller tryck F7.

7. Klicka på Radbrytning för att radera alla radbrytningstecken.

8. Klicka på Lägg till fler för att direkt lägga till fler händelser.

9. Klicka på Töm för att radera all information i händelse skärmen.

10. Om du vill markera händelsen som Privat/Konfidentiell, klicka på Privat  i nedre högra hörnet.

11. Klicka på Hjälp för att få hjälp.

12. När du är klar, klicka på Spara.

Andra alternativ
Bearbeta befintlig händelse genom att klicka på Redigera..

Välj följande alternativ genom att klicka på Alternativ.
 • Byt Alternativ Födelse, Dop, Död, eller Begravningsinformation med tidigare vald Födelse, Dop, Död eller Begravningsinformation.
 • Sortera händelserna på datum eller namn.
 • Radera en händelse.
 • Ändra storlek på texten genom att klicka på Zoom..

  Se Lägg till en ny eller redigera en befintlig händelse för mer information.

  Fortsätt till nästa område: Hur du lägger till äktenskap.

  Återvänd till Exempel och Övningar.

  9-1197 : 31015 RK