Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du - Lägger till äktenskapsinformationsinformation
 
När man har skrivit in en make och en maka i Familjefilen, kan man skriva in uppgifter om deras vigsel. Den innefattar när och var de gifte sig.

För att skriva in information om vigseln går man till väga på följande sätt:

1. Klicka på knappen mitt i huvudfönstret, nedanför fälten för make och maka. (De har redigerats från man och kvinna till make och maka.) Fönstret Äktenskapsinformation visas.

2. Skriv in Vigseldatum, om känt.

3. Använd Tab för att flytta markören till fältet för vigselplatsen och fyll i var vigseln ägde rum.

4. Fyll i Status. Om du vill se statuslistan, klicka på knappen  med en pil precis till höger om statusrutan. (Denna ruta beskriver äktenskapets status, hur det slutade, eller om det inte var ett officiellt äktenskap.) Du kan ange datum för när status ändrades.

5. Om du vet att detta par inte hade några barn, kan fylla i fältet Paret var barnlöst. Detta kommer då att visas i familjefönstret.

6. Klicka på knappen och lägg till händelser relaterade till äktenskapet (t.ex. äktenskapsförord och bodelning).

7. När du är klar, klicka på .

Andra val:
 • Du kan föra in anteckningar om äktenskapet genom att klicka den vänstra ikonen i ovanstående bild}.  
 • Du kan läggar in bilder och ljud genom att klicka på Bildikonen   (Se Hur du lägger till en bild för mer information.)
 • Du kan föra in källor genom att klicka på ikonen för Källhänvisningar.   (Se Källhänvisningar för mer information.)
 • Du kan lägga till en adress genom att klicka på Adressikonen.     (Se Hur du lägger till en adress för mer information.)
 • Du kan använda dig av pop-up kalendern för att hjälpa dig finna datum, genom att klicka på Kalenderikonen.  Pop-up kalendern innehåller också en kalkylator som är bra när du räknar ut födelsedatum, dödsdatum och åldrar, där du har bristfällig information.
 • Du kan lägga till SDH-information genom att klicka på Tempelikonen.   (Se LDS Information för mer information.)
 • Du kan välja andra ord istället för make och maka i familjefönstret och för att beskriva situationer där det traditionella ordvalet inte stämmer.
 • Du kan redigera informationen om vigseln, maken eller makan genom att klicka på knappen för Redigera. (Se Äktenskapsinformation

  Återvänd till: Exempel och Övningar.

  9-1198 :  31015 RK