Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du lägger till ytterligare en äkta hälft

Att lägga till ytterligare en make/maka till en person:

1. I Familjevyn klickar du på makens  eller makans   ikon längst ner till vänster i respektive ruta.

2. I fönstret Makar till.. eller Makor till  väljer du Lägg till ny make/maka.

3. Från Lägg till rutan, välj antingen Lägg till en ny person eller Koppla till befintlig person i Namnlistan.

4. Om du lägger till en ny person, fyll i information i Informationsfönstret.  Om du kopplar till en befintlig person, välj namnet från Namnlistan.
  • För att fortsätta till nästa område: Hur du kopplar bort ett barn, make/maka eller föräldrar
  • För att återvända till: Exempel och Övningar

    9-1210 : 40715 RK