Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du lägger till ytterligare föräldrar 

I Legacy kan du länka en person till fler än en uppsättning föräldrar. Detta kan inträffa om Du kanske vill spåra både biologiska föräldrar och adoptivföräldrar.

För att lägga till ytterligare ett föräldrapar:

1. Från Familjevyn, kontrollera att personen som du koppla föräldrar till finns i antingen Make eller Maka rutan.

2. Därefter, antingen från Familje- eller Antavlevyerna, högerklickar du på personens namn och välj Lägg till föräldrar från menyn. Föräldrarlistan visas:

3. Klicka på Lägg till nya föräldrar. Ett nytt föräldrapar, var och en med namnet Okänd har lagts till i föräldralistan.

4. Klicka på Okänd & Okänd-linjen och klicka sedan på Lägg till far. Lägg till ny make dialogen visas.

5. Klicka på Lägg till en ny person om du lägger till en far som inte redan finns i Familjefilen, eller klicka på Länk till en BEFINTLIG person om fadern redan finns i Familjefilen.

6. Om du lägger till en ny person, visas Informationsfönstret i vilket Du kan mata in hans information. Om du kopplar till en befintlig person, visas Namnlistan i vilken Du kan välja personens namn.

7. För att lägga till mor, klicka på Lägg till mor och följ steg 5 och 6 igen.

8. Om du vill att de nya föräldrarna visas i Familjevyn, markera deras namn och klicka på Välj.

9. Du kan också välja föräldrar på samma sätt, genom att klicka på bakgrunden till vänster om makens föräldraruta och till höger för makans föräldraruta

Fortsätt till nästa område: Hur du slår samman Dubblettpersoner.

Återvänd till Exempel och Övningar.

9-1218 : 31015 RK