Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du lägger till en bild

Du kan lägga till länkar till bilder, ljud och video filer för varje person eller äktenskap.

Att lägga till en bild till en person:

1. Från Familjevyn, kontrollera att personen antingen är i Make eller Maka rutan och klicka sedan på Multimediaikonen i deras ruta.  Mediagalleriet öppnas.

 

2. Klicka på och välj Bild. Dialogen Hämta bild öppnas. 

3. Sök rätt på och välj namnet på den bild du vill lägga till. (Se Hämta en bild för mer information.)  Bilden hämtas och visas i Visa bild fönstret.

4. Lägg till en rubrik, datum och beskrivning om så önskas. Du kan också ändra andra delar av bilden om du vill.  

5. Klicka Stäng knappen för att återvända till Mediagalleriet.

6. Du kan fortsätta och lägga till bilder genom att klicka på Bildikonknappen.

7. När du är klar, klicka på Stäng knappen på Multimediaarkiv fönstret för att återvända till Familjevyn.

(Se Multimediaarkiv för mer information.)

Nästa område: Hur du lägger till ljud till bilder
Återvänd till: Exempel och Övningar.

9-1225 : 80613 RK