Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du lägger till ett barn

Det finns flera sätt att lägga till ett barn till en eller flera föräldrar i Legacy:

Från verktygsfältet

1. Click Add Son or Add Daughter on the Add tab.

2. Click on the Add a NEW person or Link to an EXISTING person button on the Add dialog box.

Från Familjevyn

1. Kontrollera först att rätt förälder/föräldrar står i fälten för make/maka i Familjevyn.

2. Klicka eller högerklicka med musmarkören på en blank linje i barnens fält under Äktenskapsinformationen. Då visas en pop-up meny med genvägar.

 Om dei inte finns några tomma linjer så högerklicka på valfri linje eller klicka  på ikonen i över högra hörnet i Barnboxen. Ikonen visas endast i de fall ingen tom linje finns tillgänglig.

3. Gör ditt val i popup- menyn.

4. När du är färdig med att lägga till eller länka till en son eller dotter, visas namnet  i Barnlistan. Du kan fortsätta lägga till ytterligare barn, till ett maximum på 60 barn, per par.

Fortsätt till nästa område: Hur du lägger till föräldrar.

Återvänd till: Exempel och Övningar.

9-1199 : 31015 RK