Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Händelsedefinitioner

Händelsedefinitionslistan nås genom att klicka på till höger om händelsnamnfältet i fönstret Lägg till händelse för... som öppnas genom att klicka på Lägg till i Personinformationsfönstret. Lisan kan också nås med menyval Visa->Baslistor->Händelsedefinitioner i verktygsfältet.Händelsedefinitionslistan innehåller alla namn på händelser som används för personliga händelser i den aktuella Familjefilen. Legacy lagrar endast en kopia av varje händelsetyp och innan du skriver in en ny händelse för en person måste du först lägga till händelsetypen i Baslistan Händelsedefinitioner.

Val av en händelsetyp
För att välja en viss händelse typ så markerar du önskad rad i listan och klickar på Välj alternativt Dubbelklickar du på namnet.

Lägg till nya händelsedefinitioner
För att lägga till en ny händelse i Händelsedefinitionslistan gör du följande:
1. Klicka på Lägg till. Fönstret Lägg till/ redigera händelsedefinition öppnas.
2. Skriv in Namn (Max 30 tecken) och Ordval för den nya händelsen.
3. Klicka på Spara för att spara den nya händelsen.

Redigera en existerande nya händelsedefinition
För att redigera en existerande händelse i Händelsedefinitionslistan gör du följande:
1. Klicka på Redigera. Fönstret Lägg till/ redigera händelsedefinition öppnas.
2. Redigera händelsetypens Namn och Ordval .
3. Klicka på Spara för att spara gjorda ändringar.

Radera en existerande nya händelsedefinition
Du kan inte radera en händelsetyp som är kopplad till personer i din Familjefil utan att först ha tagit bort alla referenser från dessa personer.  För att därefter radera en existerande händelse i Händelsedefinitionslistan gör du följande:

1. Markera den rad du vill radera och klicka på Alternativ . Välj Radera från popup-menyn som då visas. 
2. Klicka på OK för att radera händelsetypen.

Sök efter en specifik händelse
Om Händelsedefinitionslistan innehåller många rader kan du söka efter en specifik rad genom att i Sök- fältet skriva in händelsetypens begynnelsebokstav. Sökningen blir mer selektiv ju fler bokstäver i namnet som du skriver in i fältet.

9-1058 : 40801 RK