Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hur du börjar släktforska - De fem första stegen

1. Notera vad du redan vet om din släkt.
 • Skriv ner vad du redan vet om dina anor i en Antavlerapport. Du kan skriva ut tomma sådana i Legacy och behöver således inte köpa några.
 • Skriv ner alla namn och markera tilltalsnamnet med versaler, t.ex SVEN Olle Andersson.
 • Skriv ner alla datum i personernas liv på ett konsekvent sätt t.ex År-Månad-Dag (1932-11-02).
 • Skriv ner alla orter på ett konsekvent sätt (förslagsvis på ett 4-ställigt kommaseparerat sätt): 
    
  Gård/By/Ort, Församling/Kommun (Länsbokstav), Landskap, Land
 • Fyll i Familjerapporter för dig själv och dina föräldrar. Du kan skriva ut tomma sådan från Legacy. Om du själv är förälder skriv ut två Familjerapporter, en som barn med dina föräldrar, bröder och systrar och en annan som förälder med din make/maka och dina barn. Om du varit gift mer än en gång så skriv ut en rapport för varje förhållande. 

  Antavle- och Familjerapporterna är de viktigaste verktygen man har när man börjar släktforska. Trots alla välutvecklade genealogiska program som idag finns på marknaden innehåller dessa två rapporter grunderna för din släktforskning. 

  2. Bestäm vad du vill ta reda på.
  Antavlerapporter frågar efter följande för varje släkting:
 • Födelsedatum och ort
 • Vigseldatum och ort
 • Dödsdatum och ort.

  Med Antavlerapporten som grund tar du reda vilka frågor du vill ha svar på om en släkting t.ex. "När och var föddes han/hon?".

  3. Välj dokument att forska i.
  Det finns två typer av genealogiska dokument:
 • Färdiga sammanställningar - gjorda av andra forskare, författare och kyrkor.
 • Originaldokument -  t.ex. notiser om födelse, flyttningar, vigslar och dödsfall  i kyrkböcker. 

  Börja söka efter sammanställningar så du får en överblick över din släkt och gå DÄREFTER till orginaldokumenten för att bekräfta och fylla på med mer information. Använder du denna metod kan du spara en hel del tid och onödigt arbete. du kommer troligtvis att bli förvånad över hur mycket arbete som REDAN har gjorts av andra forskare. Ha dock i minnet att sammanställningar kan innehålla fel och misstag.

  4. Skaffa fram dokument.
  På många bibliotek har du fri tillgång till Internet och kan fritt koppla upp dig mot på nätet tillgängliga databaser t.ex.Arkiv Digital och SVAR. Du har även tillgång till böcker och annat material och kan skaffa hem mer genom fjärrlån. Dessutom kan du alltid kontakta olika släktföreningar för att få ytterligare hjälp med t.ex. utdrag ur kyrkböcker m m.

  I allt källmateriel söker du efter information som kan vara av intresse. Sök över längre tidsperioder, lägg märke till stavningsavvikelser och skriv ner dina resultat även om du tycker att du inte kommit någon vart. När du arbetar på nätet rekommenderas du att ta och spara "skärmdumpar".

  5. Använd informationen.
 • Utvärdera det du funnit. Hittade du allt du sökte efter? Finns det motsägande information? Är informationen komplett och verifierad? 
 • Skriv in informationen Antavle- och Familjevyerna i Legacy.
 • Organisera dokumenten och skapa ett arkiveringsystem som du hittar i. Förslagsvis kan du ordna alla dokument och bilder i ordningen

  Personnummer Förnamn Efternamn_Årtal Händelse
 • Dela med dig av informationen till andra intresserade familjemedlemmar och andra t.ex. genom hemsidor och rapporter.

  Vad händer sedan?
  Du har nu förhoppningsvis kommit en bit på väg i din forskning och önskar fortsätta. Det är då upp till dig att bestämma vad du vill söka efter och börja om på nytt och baserat på vad du redan vet söka efter ytterligare information.

  Hemsidan Rötter har en utmärkt minikurs i hur man börjar släktforska. Läs igenom den innan du börjar och läs gärna vidare om hur man gör i böcker eller gå en kurs. Den finns på följande länk https://www.rotter.se/for-nyborjare mer information om släktforskningens grunder.  


  9-1243 : 11114 RK