Innehåll - Index - Föreg - Nästa


GEDCOM - Poster att importera

  För att komma till fönstret  Poster som skall importeras klickar du på Anpassa i fönstret GEDCOM import (som nås genom att i verktygsfältet välja Arkiv->Importera från->GEDCOM Fil.


Du kan radera viss information när du importerar en GEDCOM fil. Om du t.ex. inte vill ha med adressinformation kan du helt enkelt låta bli att ta med den. För att anpassa den information som skall importeras klickar du på Anpassa

 

Fönstret Poster som skall importeras visar en lista med giltiga GEDCOM- märken som har hittats i filen du tänker importera. Den visar också en lista på okända märken som hittats.

Från detta fönster kan du också radera märken från rutan med Importera dessa så att de inte tas med i den aktuella importen. Du kan också knyta okända märken till standardfält i Legacy.

Poster att importera
När Legacy analyserar posterna placeras alla kända  GEDCOM- märken i fältet Importera dessa.

Poster som skall exkluderas
Om du hittar ett märke som du inte vill importera, markera det och klicka Radera, eller dra bara märket från Element som ska importeras till Element som ska exkluderas. Du kan flytta alla fält förutom basfälten (fältnamn som börjar med *). Om du bara vill importera basfälten klickar du på Baselement. Alla andra märken flyttas då till Poster som ska exkluderas. (Du kan flytta tillbaka vilket element du vill genom att markera det och klicka på Inkludera eller genom att dra det tillbaka till högerfönstret.)

Okända element
Märken som inte Legacy känner igen under analysen, placeras i Okända element. Dessa är vanligtvis udda, inte standard, bitar med information som stöds av något annat program. Om du känner igen märket kan du koppla det till ett standard fält i Legacy eller  skapa en händelse (lägga in informationen i ett notisfält) så att du inte förlorar det.  

Definiera ett okänt element
Okända element innehåller GEDCOM-märken som inte är standard och som har hittats i den fil du vill importera. Ofta består dessa märken av variationer från andra program och är lätta att känna igen och kan göras om till standard märken stöds av Legacy. För att starta igenkänningsprocessen, markera det märke du vill omdefiniera och klicka på Koppla till känt märke och välj sedan det GEDCOM-märke du vill koppla det till. 

Skapa händelser från okända märken
En del GEDCOM-märken är helt klart namn på händelser t.ex.GRAD för examen. För att göra om dessa märken till händelser och få dem placerade i händelselistan för den aktuella personen, markera märket och klicka Skapa en händelse för detta märke. Legacy frågar dig sedan efter ett händelsenamn (upp till 30 tecken). Under importen ändras alla händelser som hör till märket till det på detta sätt definierade händelsenamnet.

Okända märken som har förts över till befintliga märken eller fått ett händelsenamn och flyttats till Importera dessa, kan nu flyttas från listan genom att dra dem tillbaka till Okända element eller Poster som ska exkluderas.

Dop (baptism) jämfört med Dop
I vissa släktforskningsprogram exporteras dopinformation i en GEDCOM- fil i BAPM fältet istället för CHR fältet. Genom att markera rutan Byt GEDCOM- märke BAPM till CHR under importen kan du kan låta Legacy lägga informationen i Dopfältet under importen istället för att få ett Baptism- fält skapat i händelselistan.

Notisalternativ

Hur notiser formateras i en GEDCOM fil

I en GEDCOM fil förmodas flerradiga notiser bli brutna mitten av ord i slutet av varje rad. Följande är exempel:

Moster Mary använde det mesta av sin tid med stickning. När hon inte stickade något lagade hon mat.

Tidigare brukade program bryta ord mellan rader så det blev:

Moster Mary använde det mesta av sin tid med stick
ning. När hon inte stickade nå
got lagade hon mat.

Ett problem kan uppstå  om en gammal stils radbrytningar importeras med nya regler. Det kan göra att blanktecken mellan ord försvinner. Exempel:

Moster Mary använde det mesta av sin tidmed stickning, När hon intestickade något lagade hon mat.

Eller om nya radbrytningar används med gamla regler kan du få extra blanktecken mitt i  ord. Exempel:

Moster Mary använde det mesta av si n tid med stickning, När hon inte sti ckade lagade hon mat.

Legacy har en intern lista över hur olika program exporterar notiser till GEDCOM filer. Detta gör att Legacy kan återställa notiserna korrekt. Om notiserna kommer från ett okänt program måste Legacy gissa och det kan bli fel. Om du ser att det blir fel kan du få Legacy att byta metod för import av notiser. Du kan välja mellan:
 • Låt Legacy bestämma radbrytning
 • Rader bryts i mitten av ord
 • Rader bryts mellan ord

  Valfria textförekomster i notiser
  När Legacy får in en GEDCOM fil som inte känns igen skapas ett felmeddelande i Error.log filen och den okända texten placeras i Allmänna notiser för personen eller äktenskapet. Du kan låta Legacy lägga till extra text framför denna text så att du kan hitta den efter importen, exempelvis ZZZZZ. Genom att söka i Allmänna notiser efter ZZZZZ hittar du alla problemtexter och kan åtgärda dem eller flytta dem till andra platser.

  Importera notiser till Forskningsnotiser
  Om du överför en familjefil från ett annat släktforskningsprogram där du haft forskningsnotiser i Noteringsfältet kan du låta Legacy placera dessa notiser i Forskningsnotise istället för Allmänna notiser genom att använda denna funktion.

  Spara inställningar
  Om du vill spara en särskild importmärkeslista, klicka Spara lista när du har valt de märken du vill importera. Legacy frågar efter ett filnamn och sedan sparas listan på disken.

  Läs in sparade inställningar
  Du kan läsa in en tidigare sparad importmärkeslista genom att klicka Läs in lista och sedan välja den lista du vill ladda.

  9-1049 : 31227 RK