Innehåll - Index - Föreg - Nästa


GEDCOM - Filspecifikation

GEDCOM filspecifikationen som står för GEnealogical Data COMmunication, skapades 1984 av Family History Department of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints för utbyte av genealogisk information  mellan olika program.  

Efter två interna versioner kom den första publika versionen 1987 och kallades 3.0

En ny version 5.2 kom 1993 och 1996 kom den senaste som benämns 5.5

Legacy klarar av att importera och exportera alla format som specificerats idessa versioner.

Även om tolkningen av GEDCOM specifikationen varierar något mellan olika programmerare läser Legacy nästan alla variationer och placerar informationen i rätt fält. Legacy kan också exportera i flera standardiserade format som Basic (födelse, dop, äktenskap, död och begravnings information), PAF (Personal Ancestral File format), Ancestral Fil och Legacy.

9-1022 : 30920 RK