Innehåll - Index - Föreg - Nästa


GEDCOM - Poster att exportera

För att komma till fönstret Poster som skall inkluderas i GEDCOM för Legacy, klicka på Anpassa i fönstret GEDCOM export (som nås genom att välja Arkiv->Exportera Till->GEDCOM Fil i verktygsfältet alternativt kan du använda dig av  Ctrl+E).
Vad är tillgängligt för export?
All information som finns i en familjefil kan inkluderas i en exporterad GEDCOM fil. Då Legacy innehåller en mängd information som andra genealogiprogram inte har skall dessa delar troligen inte inkluderas i en fil som läses av ett annat program. Beroende på vald destination har Legacy har flera uppsättningar "standardelement" som programmet använder sig av för att bestämma vad som skall inkluderas i den exporterade filen.

Standard exportelement
Om du skapar en GEDCOM-fil som ska läsas tillbaka in i Legacy, inkluderas all information i filen. Om du exporterar en fil som ska användas i Personal Ancestral File (PAF) eller ska sändas till SDH Ancestral Fil, inkluderas en mindre mängd information. Du kan också skapa en släkt GEDCOM- fil som endast innehåller minimal information eller en GEDCOM-fil med baselement som endast innehåller namn, födelse, död, äktenskap och personernas kön.
Exportera dessa element innehåller det som skall inkluderas i den exporterade filen. När du först kommer in i detta fönster, är normalläget att standardelement kopplade till den utvalda typen av exportfil är inkluderade i fönstret.

Uteslut ett element
Du kan radera vilket element du vill från Exportera dessa element genom att antingen markera raden och klicka på Radera eller genom att dra raden från höger ruta till Poster tillgängliga för export.

Ta med ett element
Poster tillgängliga för export innehåller all den information som kan exporteras. För att inkludera något som inte finns i Exportera dessa element, markera antingen elementet och klicka Ta med, eller drag raden från vänster ruta till höger ruta.

Endast GEDCOM 5.5 element
Legacy sparar en del information som inte definieras av några standardmärken i GEDCOM 5.5 specifikationen. Vi har därför lagt till ytterligare några märken, som börjar med ett understruket tecken. Detta tillåts av GEDCOM 5.5 spec. Dessa märken inkluderar:

_GRUPP För att spåra etikettgrupper 
_ORDNING För att spåra barn, make/maka och föräldraordning
_SÖKVÄG För att specificera en sökväg till en multimedia fil
_FOTO För att specificera en bild
_FÖRVALD För att spåra förvalt barn och make/maka
_LJUD För att specificera en ljudfil
_STAT För att spåra barnets status
_TAGx För att spåra märkta poster
_TYP Spåra källtyper
_VIDEO För att specificera en videofil

Om du inte vill inkludera något "extra" märke i GEDCOM filen, klicka Endast 5.5.

Återställ till standard
Om du har lagt till eller tagit bort element i Exportera dessa element, kan du återställa listan till det normala innehållet genom att klicka på Återställ.

Baselement
Den minsta mängd information som kan inkluderas i exportfilen är Namn, Kön, Födelse, Död och Äktenskap.

Kategorier som skall uteslutas från export
Det finns flera olika kategorier av element som du kan utesluta från exporten. Dessa inkluderar Källor, Notiser, Händelser, Forskarinfo, Alternativa namn, SDH info, Adresser, Multimedia, Äktenskap och Barnstatus.

För att utesluta en grupp från exporterade GEDCOM filer, markera tillämplig ruta i Kategorier som skall uteslutas från export i fönstrets nedre högra hörn. Detta går snabbare än att radera den ena kategorin efter den andra.

Anm: När du utesluter en eller flera kategorigrupper tas den/de bort i alla sektioner av GEDCOM-filen. Om du tex tar bort Bilder, Ljud, Videos och Filer så tas inte dessa kategorier med för personer, äktenskap, källor etc.  

Spara din inställning
När du har gjort de ändringar du önskar kan dessa anpassade exportinställningar sparas genom att klicka på Spara lista... på höger sida. Legacy frågar efter ett filnamn och sedan sparas formatfilen till disken.

Läs in en sparad inställning
För att läsa in en tidigare sparad exportformatlista, klicka på Läs in lista... och välj önskad lista.

Bryt notiser mellan ord (gamla modellen)

GEDCOM-filer bryter långa notiser i kortare segment. Punkterna där raderna bryts kan vara  mitt i ett ord. Detta medför att när raderna sätts samman kan orden bli återställda direkt. Äldre GEDCOM-filer brukade bryta rader mellan ord. Detta medförde att det var nödvändigt att sätta samman raderna med ett blanksteg mellan dem. Om man importerar en ny GEDCOM-fil till ett äldre program resulterar det ofta i ord med blanktecken mitt i orden. Om du vet att du skapar en GEDCOM- fil för att läsas i ett äldre program som förväntar sig ett  mellanrum mellan orden, markera detta alternativ. 

Omvandla inte British Quarter Dates till ett Datumintervall
British Quarter datum (t.ex. Mar Q 1872) känns oftast inte igen av de flesta andra på marknaden existerande släktforskningsprogram. Som standard omvandlar Legacy dessa datum till ett datumintervall när de exporteras till en GEDCOM-fil. Mar Q 1872 blir Mellan 1 Jan 1872 och 31 Mar 1872. Om du inte vill göra denna konvertering så markerar du Omvandla inte British Quarter datum till ett datumintervall. 

9-1047 : 60815 RK