Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Familjebildträd (Endast i Deluxe Edition)

Fönstret Familjebildträd  öppnas med menyval Rapporter->Andra Rapporter i verktygsfältet ->Familjebildträd i rullgardinsmenyn.

Denna rapport skapar en antavla med en till fyra generationer som visas på en bakgrundsbild.

Följande alternativ är tillgängliga:

Flik: Inkludera


 • Rapporttitel -  Standardtitel är Familjeträd för [Namn] där  [Namn] vid utskrift ersätts med den aktuella personens namn. Om du vill ha någon annan rubrik  kan du lätt ändra den. Du kan lägga in inbäddade fält i rubriken. (Se  Anpassa - Rappportrubriker för mer information.) 
   
 • Namn 
  Radbryt långa namn - Skriver ut långa namn på flera rader.

  Gör alla bilder lika stora - Skriver ut alla bilder i samma storlek, även om några namn radbryts.
 • Förkorta långa namn genom att använda initialer - Förkortar namn i tilltalsnamnet till initialerna för att få in namnet på en rad. Benjamin Franklin Brown blir Benjamin F Brown eller B F Brown.
 • Radera namn inom citationstecken - Tar bort namn med citationstecken från tilltalsnamn. William "Bill" Martin blir William Martin.
   
 • Rubrik
  Inkludera levnadsår - Lägger till levandsår för alla personer under deras respektive bilder t.ex.  (1912-1963).

  Exkludera för levande - Tar inte med levnadsår för personer markerade som levande.

  Inkludera [[Privat]] information - Tar med information som angetts som privat.
    
  Flik: Design


 • Ramar - Skriver ut en ram runt varje bild. Du kan välja mellan flera olika ramtyper och färger.
   
 • Skugga - Lägger till en skugga bakom varje bildruta. Du kan också välj en skuggfärg.
   
 • Bakgrundsfärg för ruta - Väljer bakgrundsfärg för bildrutan.
   
 • Textfärg - Ställer in bildtextens färg.

  Flik: Layout


 • Generationer - Välj mellan en till fyra generationer. Bildens storlek och utformning anpassas enligt inställningen.
 • Horisontella avstånd - Anpassar horisontella avstånd i bilder till tätt, normalt eller stort.
   
 • Vertikala avstånd - Anpassar vertikala avstånd i bilder till tätt, normalt eller stort.
    
 • Bildrutans bredd - Anpassar bildrutans bredd till smal, normal eller bred.
   
 • Bildrutans höjd - Anpassar relativt bildrutans höjd till låg, normal eller hög.

  Flik: Bakgrundsbild


 • Skriv ut en bakgrundsbild - Ta medr en bakgrundsbild. Flera olika bilder finns i Legacy, eller kan du välja någon annan bild som du kanske vill ha, genom att klicka på Välj.

  Ändra typsnitt
  Klicka på Ändra typsnitt för att välja annat typsnitt och storlek.  Se typsnitt i rapporter för mer information.

  Utskriftsformat
  Klicka på Utskriftsformat för att ändra sidmarginaler, orientering, radutrymme, pappersstorlek, ramlinjer, alternativ till överskrift, sidnumrering och fotnoter. Se Sidinställningar för mer information.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp i fönstrets nedre högra del:

  Skrivarinställning
  Låter dig ändra sidstorlek innan rapporten skrivs ut. Du kan också ändra vilken skrivare du vill använda och dess speciella inställningar.
 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen till förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på om du klickar på knappen med Förh.visn eller Skriv ut.
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och kan lätt sändas till andra personer med E-post (Endast i Deluxe Edtion).

  Läs in och Spara
  Du kan läsa in och spara alla inställningar för rapporter med familjebildträd genom att använda Läs in och Spara knapparna.
  Anm: Inställningarna för rapporten Familjebildträd sparas i filen  PicTree.usr i Legacy9 mappen.

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klickar du på:

  - för att förhandsgranska rapporten på skärmen innan den skrivs ut.

  eller

  - för att skicka rapporten till skrivaren för direktutskrift.

  9-0195 : 31226 RK