Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Namnlista - Familj

Fliken Familj är en del av Namnlistan som du når genom att klicka på alt med menyval Mitt verktygsfält->Namnlistan->Flik Familj.

Familjefliken visar närstående släktingar till den markerade personen i Namnlistan. Dessa inkluderar föräldrar, syskon, make/maka och barn. 

Om föräldrarna är markerade i Familjelistan, kan du ändra informationen om äktenskapet, eller fars eller mors personliga information genom att klicka på Redigera äktenskap, Redigera far eller Redigera mor under Familjelistan

Om ett syskon är markerat, kan du klicka på Syskonlista för att få fram en lista på alla syskon där Du kan ändra ordningen på dem eller lägga till barnstatus, Redigera syskon för att ändra personlig information och Redigera äktenskap för att ändra syskonens äktenskap (om sådant finns). 

Om en make/maka är markerad i familjelistan, kan du klicka Make/Makalistan för att se en lista på aktuell make/maka, redigera make/maka för att ändra informationen om make/maka eller redigera äktenskap för att ändra informationen om äktenskapet. 

Om ett barn är markerat, kan du klicka Barnlistan för att se en lista på alla barn, där kan du ändra ordningen eller lägga till barn, eller redigera barn för att ändra personlig information. 

Återvänd till Namnlistan

9-0012 : 60810 RK