Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Familjerapport

För att skapa en Familjerapport gör du följande:

1. Gör menyval  Rapporter->Familjegrupp->flik Familj. 2.  Sätt alternativ som beskrivs nedan.

3. Klicka antingen Skriv ut för att skriva ut eller Förhandsgranska för att se rapporten.

En Familjerapport visar information om en familj (far, mor och alla deras barn).

Alternativ
 • Titel - Standardtitel är Familjerapport. Om du vill kalla den något annat kan du ändra titeln. Du kan också bädda in utbytbara fält i titeln. Som exempel: "Familjerapport för [namn]".  [namn] fältet byts ut mot personens namn när rapporten skapas. Se Rapporttitel alternativ för en komplett lista över fält som är tillgängliga.
 • Man och hustru undertitlar - När du skapar rapporten kan du:

  Använda 'Man' och  'Hustru' som titlar - Detta är standardtitlar i rapporten

  Använda standardtitlarna: Man, Kvinna, Make, Maka - Om rapporten innehåller ett par använda Man och Hustru, om det är enskilda personer används Man och Kvinna

  Använd fraserna i äktenskapsposten - När du skriver rapporten kan du använda de ord som angavs i äktenskapsfönstret för paret (Sambo etc)
 • Saknad information - Om du vill ha små fältnamn, som namn, datum, ort, utskrivna i början av tomma fält välja detta. Det kan underlätta att förstå vilken information som saknas.
 • Ta med Kronologisidor - Ta med en Kronologirapport för personerna i familjen. Du kan välja för Make och Maka och eller alla barn. För att sätta alternativen för Kronologirapporten, klicka Kronologi alternativ.  (Se Kronologirapport för mer information.)

  Placering av anteckningar
  Som standard placerar Legacy olika anteckningar löpande i rapporten. Om du i stället vill ha alla anteckningarna namnade och placerade i slutet på rapporten väljer du alternativ Om anteckningar skall inkluderas infoga dem i slutet på rapporten.

  Rapportalternativ
  För en komplett lista och förklaring av alla rapportalternativ som välja innehåll, formatering, bilder, sidinställningar, källor, fötter och typsnitt gå till Rapportalternativ.

  Rapportspråk
  Du kan välja olika språk när du skapar rapporten. För att välja språk klicka på Rapportspråk knappen och välj språkfil som ska användas vid skapande av rapporten. Det finns många språkfiler. För att återställa språkvalet klicka på Återställ knappen.

  Anm: Alla programproducerade rubriker och underrubriker coh etiketter och alla datum kommer att översättas medan användarinskrivna objekt så som rubriker och platser inte kommer att översättas.

  Skriva ut ett tomt formulär
  Du kan skriva ut ett tomt formulär genom att klicka Tomt formulär knappen. Se Tom familjerapport för mer information.)

  Skapa register
  Genom att klicka i kryssrutan i övre vänstra hörnet av Registeralternativ knappen kan Legacy skapa alfabetiskt register och valfri ortsregister. Detta är bra om du skriver ut stora rapporter. Registret visar sida för varje person antingen med eller utan linjer och med en, två eller tre kolumner. Klicka på Register alternativ  knappen för att välja registerformat. (Se Registeralternativ för mer information.)

  Vart du kan sända rapporten
  Rapporten kan sändas ut i olika format. Välj genom att klicka på respektive knapp i nedre högra hörnet. Alternativen är:
 • Skärm/Skrivare - Sänder rapporten antingen till Förhandsgranska eller direkt till skrivaren beroende på om du väljer Förhandsgranska eller Skriv ut.
 • Text fil - Sänder rapporten till en fil på din hårddisk. du måste ange enhet och mapp.
 • HTML fil - Sänder rapporten till en HTML fil som kan användas på en hemsida eller sändas som e-post.  du måste ange enhet och mapp.
 • PDF Fil - Generates the report, displays it in the Print Preview window and then creates an Adobe PDF (Portable Document Fil) file.  This file can be viewed with the free Adobe Acrobat Reader and easily sent to other people by e-mail.  (This feature is part of the Deluxe Edition only.)
 • Text File - Sends the report to a text file on either your hard drive or a floppy disk. You will be prompted for a drive and folder
 • Windows Clipboard - Creates the report in a text file format and then places the text on the Windows Clipboard. You can then paste the report into other documents, emails, comments, etc.

  För ytterligare information se Rapporter utskriftsformat.

  Välja poster för utskrift
  Du kan skriva ut en eller flera familjer med denna rapport genom att klicka på Postval nederst i fönstret. Alternativen är:
 • Bara aktuell familj - Skriver ut en rapport med aktuell familj med föräldrar och barn.
 • Fokusgrupp poster Alla familjer i fokusgruppen skrivs ut. (Se Fokusgrupper för mer information.)
 • Alla individer i hela Familjefilen (med makar)- Detta alternativ skapar en familjerapport för alla individer i hela familjefilen.
 • Alla äktenskap med visst märkesnummer /MRIN)- Detta alternativ skapar en familjerapport för alla familjer i hela familjefilen.
 • Individuals with a certain tag level You select the tag level and then Legacy prints a group sheet for all families that have either the husband or the wife (or both) tag on that level.
 • Marriages with a certain Tag Level You select the tag level and then Legacy prints a group sheet for all marriages that have that level tagged.

  Skriva ut
  När du satt alla alternativen klicka antingen på Förhandsgranska knappen för att se rapporten på skärm innan den skrivs ut eller klicka Skriva ut  för att skriva ut direkt till skrivaren.

  Se också:
  Ättlingrapport
  Antavlor
  Personrapport
  Tidslinje rapport
  Anträd
  Stamtavla
  Anbok
  Ättlingbok
  Flera släktlinjer i Ättlingbok
  Ättlingskildring
  Namnbrickor och Adressetiketter
  Att göra listor

  Anm: Rapportinställningarna för Familjerapporten finns sparade i en fil som heter FGS.usr i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

  9-1129 : 70313 RK