Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Exportera en Legacy fil

Att exportera en Legacyfil:

1. Gör menyval Arkiv->Exportera till->Legacyfil... verktygsraden
2. Välj ett namn för den nya Familjefilen
3. Klicka OK
4. Sätt eller ändra alternativen, se nedan.
5. När du är klar, klicka STARTA EXPORT.  Legacy exporterar posterna till den nya Familjefilen och en förloppsindikator visar hur processen fortlöper.

Du kan exportera en Familjefil för att skapa en ny eller lägga till en befintlig. När du exporterar en Familjefil kan du filtrera vilka poster som ska exporteras. Eftersom du på detta sätt kan filtrera utgående poster kan du begränsa filen till att omfatta fokusgrupper eller märkta poster. Eftersom du kan märka en enskild person och alla hans/hennes släktingar är detta ett bra sätt att dela upp en Famljefil i mindre hanterbara grupper.

Alternativ för export, flik: AllmäntPoster som ska exporteras
 • Alla poster i hela Familjefilen - Detta skapar en kopia av din befintliga familjefil. Gör du detta val ignoreras alla nedanstående val,
 • Välj poster i fokusgrupp - Du kan välja vissa personer eller familjer genom att placera dem i en fokusgrupp. (Se Fokusgrupp för mer information.)
 • Alla personer med visst märke - Endast personer med visst märkesnummer exporteras. Sätt avsett märkesnummer med upp och nerpilarna.
 • Alla äktenskap med visst märke - Endast personer med visst äktenskapsmärkesnummer exporteras. Sätt avsett märkesnummer med upp och ner pilarna.
 • Koppla personiellt märkta barn och föräldrar - Du kan få Legacy att lägga till kopplade personer om du valt fokusgrupp eller märkta personer.

  Numrering av poster
 • Försök att behålla original ID- nummer - Legacy försöker behålla ID nummer i den nya Familjefilen. Det är bara om numret redan är använt som Legacy meddelar att nytt nummer ges personen. Markerar du inte detta försöker Legacy använda samma ID- nummer men meddelar inte detta om det inte går.
 • Omnumera RIN's and MRIN's - När du exporterar kan exporterade poster omnumreras.  Ange önskade startnummer.  Dessa nummer kommer då att användas om dom inte redan används av befintliga poster i familjefilen.


  Andra alternativ
 • Kontrollera giltiga tempelnamn -  Om du exporterar SDH tempelinformation kan du låta Legacy kontrollera att det är giltiga tempelnamn som använgs.
 • Formatera namn och orter - Vid export av nya poster till en annan Legacy- fil kan du få alla namn och orter formaterade enligt de regler du angivit för den befintliga filen. Detta inkluderar versaler, inledande versal etc. 
 • Exportera allmänna Att göra uppgifter -  Exporterar att göra uppgifter som inte är länkade till person men som är en del av familefilen som helhet. 
 • Uteslut SDH info - Utesluter all SDH förordningsinformation som finns i den exporterade Familjefilen.


  Känslig information

  Konfidentialitet är av stor betydelse när du exporterar information. Legacy innehåller många alternativ som kan undertrycka och eliminera känslig information, personer och äktenskap.  Se Privacy Settings för mer information.


  Undertryckande av levande personer och deras familjer
 • Uteslut levande personer helt (som om de inte finns) - Tar bort dessa personer helt och hållet. De kommer att behandlas som om de alls inte finns med i Familjefilen. Varje ana eller ättling till en levande person tas med i exporten(om de inte är levande). Inga direkt länkade make/makaer, levande eller döda till en levande person importeras.
 • Uteslut detaljer för levande personer - Välj detta alternativ för att radera alla detaljer om levande personer föru
 • tom deras namn. Detta skyddar personens intrigritet och undertrycker personlig information som de kanske inte vill få allmänt känt.  
   Ändra namn till "Levande"- För att få total anonymitet kan du få deras namn ändrade till "Levande" när du undertrycker detaljer om levande personer.
 • Visa inte detaljer avseende döda make/makaer till levande personer - Detta alternativ tar bort all detaljinformation om döda make/makaer eller parterns till levande personer. Bara deras namn inkluderas.
   Ändra namn till "Död"- För att få total anonymitet kan du få deras namn ändrade till "Död" när du undertrycker detaljer om personer.
 • Visa inte detaljer avseende döda barn till levande personer -Detta alternativ tar bort all detaljinformation om döda barn till levande personer. Bara deras namn inkluderas.
  Ändra namn till "Död"- För att få total anonymitet kan du få deras namn ändrade till "Död" när du undertrycker detaljer om barnen.

  Skriva över privatinställningar
 • Ta med personer som är markerade som konfidentiella - Om du har markerat en eller flera personer i din familjefil som konfidentiella inkluderas i exporten men visas enbart som "Konfidentiell". Om du vill inkludera deras namn så markerar du detta alternativ. Se Informationsfönstret
 • Ta med privata personer - Om du har markerat en eller flera personer i din familjefil som osynliga så tas de automatiskt bort vid exporten. Det är som om dom inte existerar. Alla icke konfidentiella anförvanter eller ättlingar inkluderas i exporten men familjelänken är bruten eftersom de inte länkas till någon person. Om du vill inkludera denna länkning så markerar du detta alternativ. Se Informationsfönstret.
 • Ta med äktenskap som är markerat som som privat - Om du har satt äktenskap eller samboförhållande som konfidentiellt tas förhålladent automatiskt bort vid exporten. Det är som om förhållandet inte alls existerat. Parterna importeras var för sig men de länkas inte ihop. Om du vill inkludera denna länkning så markerar du detta alternativ.  Se Äktenskapsinformation.
 • Ta med barn-förälder-relationer för konfidentiell - Om du anger Barn-Förälder relationen mellan ett barn och dess far och mor till konfidentiell tas relationen automatiskt bort vid importer. Det är som om realatione inte existerar. Barnet och föräldrarna importeras men de länkas inte tillsammans. Om du vill inkludera länken så markerar du detta alternativ. Se Redigera Barn.
 • Ta med [[ Konfidentiell ]] information - Exportera alla delara av notiser och andra fält som har markerats som privata genom att använda Dubbla start  [[ och slut ]] hakparenteser. du har också alternativet att radera de Dubbla parenteserna. Se Notiser.
 • Ta med konfidentiella personhändelser - Exporter personuella händelser som är märkta som konfidentiella.  See Lägg till eller ändra händelse.
 • Ta med konfidentiella händelser" - Exportera alla personuella händelser baserade på huvudhändelser som är markerade som konfidentiella.  See Lägg till eller ändra händelsedefinition.

  Export av delade Händelser ( Shared Events)
  Note: When you are exporting groups of individuals who use shared event, if an event for one of the individuals being exported is shared from an individual who is not in the group, the person who shared the event will be included in the export. This has to be done in order for the event to be included for the people in the group who use it.


  9-1273 : 10630 RK