Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Exportera - GEDCOM, val av poster

För att komma till fönstret GEDCOM val, klicka på Välj personer i fönstret GEDCOM export (som nås genom att välja Arkiv->Exportera Till->GEDCOM Fil alternativt kan du använda dig av  Ctrl+E).

Alla poster i hela Familjefilen
Välj detta alternativ om du vill inkludera samtliga personer och familjer från din familjefil. Val av detta alternativ utesluter alla följande alternativ.

Valda poster i fokusgruppen
Du kan välja att exportera vissa personer, familjer och hela familjelinjer genom att placera dem i en fokusgrupp. (Se  Fokusgrupp för mer information.)

Alla med personmärke
Välj detta alternativ om du vill inkludera personer som har märkts. Sätt det märke du vill använda genom att använda UPP resp NED pilarna.
  • Exportera alla make/makar till märkta personer - Markera detta alternativ för att inkludera alla make/maka(r) till alla exporterade personer.
  • Exportera alla barn till märkta personer - Markera detta alternativ om du vill exportera alla barn till alla märkta personer.
  • Exportera alla föräldrar till märkta personer - Markera detta alternativ om du vill exportera alla föräldrar till alla märkta personer.

    Alla poster med äktenskap märkta

    Detta alternativ exporterar de personer som finns med i märkta äktenskap. Sätt det märke du vill använda genom att använda UPP resp NED pilarna.
  • Exportera barn till märkta äktenskap - Markera detta alternativ om du vill exportera barn till alla märkta äktenskap.

    9-0057 : 90410 RK