Innehåll - Index - Föreg


Exportera - Familjefilsnamn

Att välja namn på en exporterad familjefil

1. Välj  Arkiv->Exportera Till-> Legacy Fil. Dialogen Skriv in ett namn på den nya Familjefilen öppnas.

2. Kontrollera att rätt sökväg (enhet och mapp) är angivna på den övre raden och ange filnamnet för Familjefilen som skall skapas på den filnamnsraden.

3. Klicka på Spara i dialogens nedre högra hörn

9-1306 : 31212 RK