Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Händelserapport

Dialogen för utskrifta av en Händelserapport  nås med menyval Rapporter->Alla rapporter (Böcker och andra)->Händelserapport. Rapporten innehåller tre flikar:
 • Ta med - välj för vem eller vad du vill skriva ut
 • Alternativ - välj bland olika formateringsalternativ
 • Filter - sätt begränsningar för de händelser som skrivs ut

  Flik: Inkludera
 • Händelser som skall skrivas ut  Välj från Alla händelser, Endast märkta, Endast omärkta och Endast denna händelse. genom att klicka på motsvarande radioknapp. Du kan klicka på neråtpilen till höger om fältet med Endast denna händelse för att se Händelsedefinitionslista och välja en särskild händelse. Du kan också välja om du skall ta med händelse och händelsedefinitioner som är märkta som privata.
 • Vem ska skrivas ut - Välj från Alla personer, Endast märkta personer eller Endast personer från söklistan. • Vad ska skrivas ut - Välj från Ta med personhändelser och/eller äktenskapshändelser.
 • Rapportstil - När du skriver ut information om varje händelse kan du välja att använda Meningsdefinitionerna för händelse eller lista händelserna och välja vilken information som skall ingå.
 • Skriv ut privata notiser -Skriv ut de delar av notiserna som har märkts som privata genom att sätta dem inom Dubbla klammer. [[ och ]]. När du inkluderar privata notiser kan du också välja att radera klammern.

  Flik: Alternativ
 • Inkludera - Det finns olika alternativ för horisontella och vertikala linjer, skuggade boxar och att inkludera RIN-nummer, födelse- och dödsinformation och åldrar i rapporten.
 • Händelseinformation - Du kan skriva ut händelser och numrera varje händelse, använda punktrubriker eller inget alls.
 • Rubrik på händelserapport - Ändra överskriften på rapporten allt efter önskan.

  Flik: Filter

  För att att kunn begränsa det som skall tas med i rapporten markera rutan Använd följande filteralternativ
 • Datum - Mata in start och slutdatum för den period du vill skriva ut.
 • Händelser med datum - Begränsar rapporten till händelser med endast ett visst datum.
 • Händelser med platser - Begränsar rapporten till händelser med endast en angiven plats.
 • Ta endast med personer som inte längre lever - Begränsar rapporten till händelser för endast personer som inte längre är levande.

  Utskriftsformat
  Fönstret för inställning av utskriftsformat låter dig ändra marginaler, orientering, pappersstorlek, sidnumrering med mera. Se Sidinställningar för mer information.

  Ändra typsnitt
  Du kan specificera typsnittets namn, storlek och stil för att användas i de olika delarna i en händelserapport. Se  typsnitt i rapporter för mer information.

  När du har satt alla alternativ för rapporten, klicka antingen på knappen med  Förh.visn. för att se på skärmen hur rapporten ser ut innan den skrivs ut, eller klicka Skriv ut  för att skicka den direkt till skrivaren.

  Återställ
  För att återställa alla alternativ i händelserapporten till standardinställningarna, klicka på Återställ i nedre högra hörnet.

  Anm:  Inställningarna för Händelserapport sparas i en fil som benämns  Event.usr  i Legacy9 mappen.

  9-0126 : 00901 RK