Innehåll - Index


Drag ett objekt

För att dra ett objekt så håller du ner musknappen medan du rör musen.

10-1084 : 70304 RK