Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Visa - Efternamn

Alternativen för hur Efternamn skall skrivas kan bestämmas från Anpassa skärmen som nås genom menyval Alternativ->Anpassa->3. Dataformat i verktygsfältet.


  • Visa /Efternamn/ inom snedstreck - Om du vill att Efternamn alltid visas på skärmen med omgivande snedstreck, välj denna möjlighet. Detta är ett bra sätt att markera skillnaden mellan för- och efternamn. Till exempel kan namnet Kelly vara ett förnamn eller ett efternamn. Om du ser namnet /Kelly/, skulle du veta att personen har efternamnet Kelly och inget förnamn.
  • Visa EFTERNAMN i VERSALER - Om du skulle.vilja ha alla efternamn med stora bokstäver, välj denna möjlighet. Det gör att efternamnet framgår bättre.

    9-2211 : 60904 RK