Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Visa - Bild

Visa bild-fönstret når du genom att klicka Bild/Foto i fönstret Multimediaarkiv eller genom att klicka Redigera när en bild är vald i Mediagalleriet.

Fönstret Visa bild visar en förstorad bild och låter dig lägga till rubrik, datum och beskrivning plus Fil-ID-nummer. Du kan också koppla ljudfiler, ändra bildattribut och konvertera bilden till ett annat format.
Hämta en bild
För att hämta en bild klicka på Läs in ny.... Läs in bild-fönstret visas där du anger vilken bild du vill se. (Se Läs in bild för mer information.)  Allteftersom du bläddrar ner i bildlistan ser du en tumnagelbild i högerfönstret så Du kan välja rätt bild. Klicka OK när du har hittat den bild du sökte.

Färg eller svartvit
Legacy kan hantera både färg- och svartvita bilder. Färgbilder kan konverteras till gråskala genom att klicka Gör om till gråskala. Detta kan vara nödvändigt om du skriver ut till en icke-färgskrivare. En färgbild på en svartvit skrivare blir lätt suddig.

Format som kan användas
Legacy kan hantera följande format:

.BMP (Bitmap ) .PCX .TIF(Tiff) .PCT(PICT) .JPG(JPEG) .CAL 
.CMP .EPS .FAX .GIF .IMG .MSP
.PCD .PNG .TGA .GIF .WPG .DIS
.EFX .FIL .KRN .THK .TWN

Zooma in och Zooma ut
Använd Zooma In och Zooma ut för att ändra bildens förstoring. För att få exakt rätt storlek använd Anpassa. För att se bilden i originalstorlek klicka 100%.  För att zooma in en viss del av bilden klicka Zooma område och dra sedan markören över området du vill förstora. När du släpper knappen förstoras det markerade området.

Omforma till annat format
Du kan spara en bild i ett annat format genom att klicka Spara som...  Spara fil-fönstret visas. Klicka Ned-pilen vid Filformat-rutan. Välj ett format att omforma till och ange sedan ett filnamn. Klicka OK.

Redigera bild
Det finns flera attribut på en bild som kan ändras. Dessa är ljusstyrka, skärpa, kontrast, rotation och färg.

Ljusstyrka, Skärpa och Kontrast
Bilder kan bli skarpare och se bättre ut om du justerar dem. Klicka på Bildattribut... för att visa Justera attribut-fönstret. Justera skärpa, ljusstyrka och kontrast med kontrollerna och klicka Använd för att se effekten. När du är nöjd klicka Stäng.  (Se Ändra - Bildattribut för mer information.) 

Rotera och spegelvänd
Du kan rotera en bild i 90 graders steg genom att klicka Rotera 90 gr.  
Klicka Vänd vågr. för att spegelvända bilden höger-vänster. Klicka Vänd lodr. för att spegelvända upp-ner.

Konvertera till gråskala
Du kan konvertera bilden till svartvitt genom att klicka Gör om till gråskala. Bilden visas i gråskala. Om du vill skifta tillbaka till färgversionen, klickar du på Läs in original igen. Vill du behålla gråskaleversionen måste du spara den. Klicka på Spara som... och välj namn och plats. (Spara inte med samma namn som originalfilen, om du vill behålla den ursprungliga färgversionen.

Hämta bild igen
Om du gjort ändringar och inte är nöjd kan du börja om med originalbilden genom att klicka Läs in original igen som gör att bilden hämtas igen.

Koppla ljudfil
Du kan koppla en ljudfil till en bild. (Se Multimedia - Spela in ljud (Ljudcentral) för mer information.) 

Skanna bilder
Du kan skanna in bilder direkt till Legacy. För att starta processen klicka Skanna bild...  Legacy letar rätt på scannerprogram i din dator och visar en lista på funna program. Välj programmet du vill använda och klicka Välj. När programmet startar, fortsätt som vanligt vid inskanning. Detta  brukar vara förhandsgranska, välja storlek och inskanning. När bilden är inskannad visar Legacy Spara-fönstret och frågar efter namn och mapp att spara bilden. När bilden är sparad visas den i Visa bild-fönstret.

Windows bakgrundsbild
Du kan välja bilden att vara din bakgrund för Windows. Klicka Sätt som skrivbordsbakgrund.

Skär ut bilddelar
Om du vill välja en del av en bild klicka på Beskär-knappen. Musmarkören ändras till plustecken. Välj önskad del av bilden genom att dra markören över bilden. När du släpper musknappen visas bara den markerade delen. Om du vill ändra område eller storlek på valet klicka Anpassa-knappen för att återgå till originalbilden och försök igen. När du är nöjd klicka på Trimma-knappen. Den utvalda delen fyller då fönstret. Vill du börja om klicka på Läs in original igen. Om du vill spara den utskurna delen sparar du den genom att klicka på Spara som... och väljer ett filnamn och mapp. Spara den inte med samma filnamn som originalet.

Fil-ID-nummer  
Du kan ge ett eget fil-ID-nummer till bilden.

Fi- ID-Assistent
För att hjälpa dig med att hitta nästa lediga nummer klicka på Assistent-symbolen.  (Se Fil ID nummer assistent för mer information.) 

Spara ändringarna
När du gjort alla ändringar måste du spara genom att klicka Spara som... och ange format och filnamn. Det kan vara samma namn men då skrivs originalet över, så rekommendationen är att använda ett nytt namn.

9-1110 : 31021 RK