Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Namnlista - Detaljer

Fliken Detaljer nås med menyval Visa->Huvudlistor->Namnlistan verktygsraden .

 

Detaljfliken visar en del information om den person som just nu är markerad i Namnlistan. Allt eftersom du klickar på olika personer, ändras detaljinformationen. Nedanför detaljinformationen finns en tre generationers antavla med den aktuella personen som startperson.

Anpassa den information som visas
Det finns åtta rader på den högra sidan av fönstret i Namnlistan som kan innehålla detaljerade informationsfält om den just nu markerade person i listan till vänster. Varje informationsrad kan ändras till något annat fält som du kanske vill se istället. För att göra denna förändring, högerklicka på någon av etiketterna till vänster om fältet. Detta gör att fönstret Anpassa fälten i Namnlistan öppnas i vilket du välja vad du vill ha visat i de åtta olika fälten. När du lämnar Namnlistan, lagras de anpassade inställningarna.

Användning av Antavlan i Namnlistan
Den tre-generationers antavlan är "Live" och kan användas för att navigera inom Namnlistan. Antavlan visar den aktuella personen, hans eller hennes föräldrar och deras föräldrar (mor- och farföräldrar till huvudpersonen). Ett "+" till höger om en far- eller morförälder betyder att den personen har föräldrar. Om du klickar på namnet till en förälder eller mor- farförälder i antavlan så växlar Namnlistan till den personen och antavlan kommer fram i ny skepnad. Om en blå knapp syns till vänster om huvudpersonen, betyder det att denne har barn. Klicka på den blå knappen och Legacy växlar till det barnet för huvudpersonen och antavlan ritas återigen upp på nytt. På detta sätt kan du navigera genom familjeträdet utan att lämna Namnlistan.

Multimedia
I nedre vänstra hörnet på Detaljfliken finns en bildikon . Om denna ikon är färgad, betyder det att det finns en eller flera bilder, ljud, videoklipp eller dokument på den aktuella personen. Klicka på ikonen och du får fram Mediagalleriet som visar bilderna. Galleriet kan också användas till att lägga till bilder, ljud, videoklipp och dokument.

Detaljfliken utgör en del av Namnlistan som kan nås genom att klicka på   ikonen som nås med menyval Mitt Verktygsfältverktygsraden.

Klicka här för att återvända till Namnlistan´s hjälpfönster .

9-0008  : 60810 RK