Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Ättlingvyn (endast i Deluxe Edition)

Ättlingvyn nås genom att klicka på flik Ättlingar i MenyflikfältetI Ättlingsvyn visas den aktuella personen och hans/hennes ättlingar i tabellformat med generationsnumrering.  Varje namn är färgkodat för att visa personens kön. Vid behov kan tabellen kompletteras med flera kolumner (se Alternativ -> Anpassa kolumner
 
Navigering i Ättlingsvyn
När ett namn aktiveras, visas personens födelse- och dödsinformation nederst på skärmen samt hans/hennes vigseldetaljer. Om vi har fler än en make/maka/partner framträder tryckknappen Ä+ som används till att visa den aktuella personens alla make/makar/partners.

Enligt standardinställning visar Ättlingsvyn 10 generationer ättlingar för starperson överst i tabellen (generation nr. 1)

Om du Dubbelklickar på en annan person i tabellen, blir denna person huvudperson med generationsnummer 1 och tabellen visar nu ättlingar till denna person.

Om du högerklickar på en viss person, visas en meny genom vilken Du kan Redigera såväl personen som hans/hennes äktenskap.  Dessutom kan man Lägga till familjemedlemmar. Klickar du på Visa kan man välja mellan föräldrar, make/makar, syskon och personens barn. Man kan också se på personens bildgalleri eller köra bildspel mm.

Följande alternativ är tillgängliga på högra sidan av menyn:

Redigera
Genom att på högra sidan klicka på Redigera, visas personens Personsinformationsruta var man kan se, redigera och lägga till uppgifter. (Se Informationsfönstret) 

Skriv ut
Genom att på högra sidan klicka på knappen Skriv ut, tar den dig till Rapportmenyn, där man kan skriva ut olika typer av rapporter för den aktuella personen.
 
Alternativ
Genom att klicka på knappen Alternativ, visas en undermeny i vilken du kan:
 
 • Anpassa visning--Välj mellan de olika alternativen i menyn för att ändra på tabellens innehåll och utseende. (Tryck på knappen Hjälp för ytterligare information)
   
 • Anpassa kolumner--Välj mellan de olika alternativen när du vill lägga till eller avlägsna uppgifterna I kolumnen  (Tryck på knappen Hjälp för ytterligare information)
   
 • Zooma--Välj textstorlek I ättlingsvyn.
   
  Gå till far
  Tryck på knappen Gå till far och den aktiverade personens far dyker upp överst i tabellen. Om den aktiverade personen är en make/maka/partner och hans eller hennes far inte är med i listan, omvandlas tabellen så, att den make/makans far visas som startperson. Om personen i fråga inte har någon far antecknad i Familjefilen, visas ett meddelande som pekar på detta.

  Gå till mor
  Tryck på knappen Gå till mor och den aktiverade personens mor dyker upp överst i tabellen. Om den aktiverade personen är en make/maka/partner och hans eller hennes mor inte är med i listan, omvandlas tabellen så, att den make/makans far visas som startperson. Om personen i fråga inte har någon mor antecknad i Familjefilen, visas ett meddelande som pekar på detta.

  Gå till make/maka
  När en make/maka är markerad och han/hon föregås av ett "+"-tecken, aktiveras knappen Gå till make/maka. Om man klickar på denna knapp, hoppar den aktuella raden upp till den make/makan. Om en person varit gift mera än en gång, är den tidsmässigt senare make/maken längre ner i tabellen. 
    
  9-0203 : 31017 RK