Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Ättlingsböcker

För att skapa en Beskrivande ättlingsskildringsrapport gör du menyval Rapporter-> i verktygsfältet. Nedanstående fönster öppnas:En Beskrivande Ättlingskildringsrapport  är en bokliknande rapport som börjar med en utvald person och sedan fyller på med alla ättlingar för angivet antal generationer. Varje person i rapporten får en kortfattad beskrivning och ett nummer. Numret kan antingen vara generationsnumret eller ett Henry numreringssystem) eller de Villiers Palma numreringssystem  nummer.

När du gjort de val du som beskrivs i  kommande stycken klickar du på antingen på Förhandsgranska eller Skriv Ut för att granska rapporten.

Flik: Alternativ
 • Infoga understrykning för saknade...  - Om dessa rutor är makerad så infogas en understrykning för saknad information som namn, datum och platser.
 • Antal generationer - Antal generationer som ska ingå i rapporten. En tre generationsrapport innehåller en person, hans/hennes föräldrar och deras föräldrar.
 • Indrag för varje generation - Anger hur mycket varje ny generation skall högerjusteras i förhållande till föregående generation.
 • Numreringssystem - System för numrering av personer i rapporten.Funktionen för generationsnumrering tilldelar varje generation ett nummer. Se Henry numreringssystem och/eller de Villiers numreringssystemlink för mer information om dessa system.
 • Innehållsförteckning - Legacy kan skapa en innehållsförteckning som anger startsida för varje generation som finns med i rapporten. Du kan ange om du vill ha med utfyllnadstecken eller ej mellan text och till sidnummer. Om du vill börja innehållsförteckningen på ett udda sidnummer klickar du på Starta på udda sidnummer.

  Flik: Sidutformning
 • Skriv namn med fetstil - Alla namn i rapporten skrivs ut med fet stil.
 • Anpassat radavstånd i rapport - Markera rutan om du vill att rapporten skall innehålla de anpassade radavstånd som ställts in i fönstret Radavstånd i rapport och som öppnas om du klickar på knappen Anpassat radavstånd....  

  Flik: Rubrik
  Den rubrik som skrivs ut överst på första sidan efter standardrubriken. Standardrubrik är Ättlingskildring. Om du vill kalla den något annat kan du ändra rubriken. Du kan också bädda in utbytbara fält i titeln t.ex. i "Ättlingskildring för [namn]" byts fältet [namn] ut mot personens namn när rapporten skapas. Se Anpassa rapportrubriker för en komplett lista över de fält som finns tillgängliga.

  By default, when you open this window, the title field will default to "Descendants of xxxxx" (where xxxxx is the name of the current person) and is not saved. If you customize the title by adding a [replaceable field name], such as Descendants of [Fullname], the field will be saved and restored each time you open the Descendant Narrative Report window. If you want to save a customized title that does not contain a [field] with square brackets around it, type a leading period at the beginning of the title, such as .My Descendants This will cause Legacy to save the entry and restore it.

  Om du skapar en ny rubrik genom och lägger till ett [inbäddat fält] så sparar Legacy denna nya rubrik för framtida använding. Om du vill spara en ändrad rubriken utan inbäddade fält skriver du in en inledande punkt före rubriken.

  Flik: Ordval 1
  Du kan här ange de fraser som skall användas för att skapa de meningar i rapporten som skall användas för personliga händelser och äktenskapshändelser . Dessa fält kan innehålla inbäddade ord som ersätts av data när rapporten skrivs ut  t.ex. Händelserna för [förnamn] var:. (Se Anpassa rapportrubriker för mer information och en komplett förteckning över tillgängliga fält.)
  Standardfrasernas ordval kan sättas till antingen gången tid eller till nuvarande/kommande tid t.ex.: Deras barn var alt. Deras barn är: Genom att klicka på  Reset ges du möjlighet att välja vilket tempus du vill använda.

  Flik: Ordval 2
  Under denna flik kan du ange de fraser som skall användas för olika notisfält i rapporten. Dessa fält inkluderar Allmänna notiser, Forsknings- och Medicinska notiser, Äktenskapsnotiser,Födelse- och Dopnotiser samt Döds- och begravningsnotiser.

  Du kan i fraserna inkludera inbäddade fält som ersätts när rapporten skapas t.ex.Allmänna notiser för [Förnamn]. Se Anpassa rapportrubriker för en komplett lista över de fält som finns tillgängliga.

  Rapportinställningar
  För en komplett lista och förklaring av alla rapportinställningsalternativ som finns tillgängliga t.ex. innehållsval, formatering, bilder, sidinställningar, källor, fötter och typsnitt se Rapportalternativ.

  Registeralternativ 
  När du klickar på Registeralternativ (under flik Alternativ) öppnas ett fönster i vilket du kan ange hur ett Namnregister och ett alternativt Ortregister skall skrivas ut. Detta är särskilt användbart när du skriver ut stora i löpande följd numrerade rapporter. Registret innehåller alla personer och visar var (sida och position) de återfinns i rapporten. Registret kan skrivas ut med eller utan linjer och i en, två eller tre kolumner.

  Titelsida
  När du klickar på Titelsida (under flik Alternativ) öppnas ett fönster i vilket du kan ange hur rapportens rubrik skall skrivas ut. Följande information kan ingå på titelsidan:
 • Titel - Titeln på titelsidan.
 • Undertitel - Undertiteln som skrivs längst ner på titelsidan.
 • Bild - Du kan välja en bild som skrivs ut på titelsidan.
    - Rubrik - Rubrik under bilden.
    - Storlek - Bilden kan vara liten, medel eller stor.
    - Skugga - Du kan ha en skugglist bakom bilden.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp i fönstrets nedre högra del:


 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen till förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på om du klickar på knappen med Förh.visn eller Skriv ut.
 • Textfil - Skickar rapporten till en textfil på antingen din hårddisk eller en diskett. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när Textfil används som utskriftsformat.)
 • HTML Fil - Sänder rapporten till en HTML- fil som kan användas på en webbsida eller sändas som ett E- postmeddelandege. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när HTML- fil används som utskriftsformat.)
 • Rich Text Fil - Sparar rapporten som en formatterad fil på disken. Filen innehåller all formattering så som fetstil, indrag, typsnitt och teckenstorlek. Den innehåller även index och innehållsförteckning. Denna fil kan läsas in i Din ordbehandlare för fortsatt redigering och formattering.
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och kan lätt sändas till andra personer med E-post (Endast i Deluxe Edtion).

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  Se också:
  Familjerapport
  Ättlingrapport
  Antavlor
  Personrapport
  Tidslinjerapport
  Anträd
  Stamtavla
  Anbok
  Ättlingbok
  Flera släktlinjer i Ättlingbok
  Namnbrickor och Adressetiketter
  Att göra listor

  Anm:  Inställningarna för Ättlingskildring sparas i en fil som benämns  DescNarr.usr i mappen [Mina Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\

  9-0116 : 70408 RK