Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Ättlingrapport

För att skapa en Ättlingrapport gör du följande:
 • Gör menyval Rapporter->Familjegrupp alternativt klicka på  .
     I fönstret som öppnas klickar du på flik Ättlingar.

  Sätt alternativ som beskrivs nedan.
 • Klicka antingen på Skriv Ut eller Förhandsvisa för att se rapporten.

  En Ättlingrapport innehåller alla ättlingar till en person.

  Rubrik på ättlingstavla
  Standardtitel är Ättlingar till. Om du vill kalla den något annat kan du ändra titeln. Du kan också bädda in utbytbara fält i titeln t.ex."Ättlingar för [namn]".  [namn] fältet byts ut mot personens namn när rapporten skapas. Se Anpassa rapportrubriker för en komplett lista över fält som är tillgängliga.

  Generationer 
  Sätter antalet generationer som ska inkluderas i rapporten genom att använda UPP och NER pilarna eller klicka på snabbknapparna för 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75 eller 250 generationer.)

  Indrag in varje generation
  För varje äldre generation görs ett indrag för att göra trädet lättare att läsa. Du kan ange hur mycket indraget skall ska vara per generation.

  Person, datum och ort

  Födelse- och dödsdatum
  Väljer du detta alternativ kommer både födelse- och dödsdatum att inkluderas inom parentes efter varje persons namn. Du kan välja dop och begravningsdatum istället om födelse- och/eller dödsdatum saknas.

  Numrera generationer
  Välj det nummersystem du vill använda:
 • Inget - Inga nummer används
 • Generationsnivå nummer - Numrerar varje person med sitt generationsnummer börjande på generaton ett.
 • Henry nummer  - Numrerar varje person enligt Henrys system (Se Henry numreringssystem för mer information.)
 • d'Aboville/Pamanummer - Numrerar varje person enligt d'Aboville system.  (Se  de Villiers/Pama numreringssystem för mer information.)

 • Rapportalternativ
  För en komplett lista och förklaringar på alla rapportalternativ som finns (inkl information ingående i rapporten, alternativ för formatering, bilder, källor, sidinställningar, sidhuvuden och sidfötter och typsnitt), klicka här.

  Rapportspråk
   Du kan välja mellan olika språk när du skapar en Personrapport.För att välja språk klicka på Rapportspråk och välj språkfil som skall användas vid skapande av rapporten. Det finns många språkfiler. För att återställa språkvalet klicka på Å(terställ).

  Anm: Alla programproducerade rubriker och underrubriker coh etiketter och alla datum kommer att översättas medan användarinskrivna objekt så som rubriker och platser inte kommer att översättas.
  .

  Skapa register
  Genom att klicka i kryssrutan i övre vänstra hörnet av Registeralternativ knappen skapar Legacy ett alfabetiskt register och alternativt ett  ortsregister. Detta är särskilt användbart när du skriver ut stora rapporter i löpande nummerordning. Registret visar sida för varje person antingen med eller utan linjer och med en, två eller tre kolumner. Klicka på Registeralternativ för att välja registerformat.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp i fönstrets nedre högra del:


 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen till förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på om du klickar på knappen med Förh.visn eller Skriv ut.
 • Textfil - Skickar rapporten till en textfil på antingen din hårddisk eller en diskett. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när Textfil används som utskriftsformat.)
 • HTML Fil - Sänder rapporten till en HTML- fil som kan användas på en webbsida eller sändas som ett E- postmeddelandege. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när HTML- fil används som utskriftsformat.)
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och kan lätt sändas till andra personer med E-post (Endast i Deluxe Edtion).

  Se Rapporter - Utskriftsalternativ för med information.

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  Se också:
  Familjerapport
  Antavlor
  Personrapport
  Tidslinjerapport
  Anträd
  Stamtavla
  Anbok
  Ättlingbok
  Flera släktlinjer i Ättlingbok
  Namnbrickor och Adressetiketter
  Att göra listor

  9-1130 : 01209 RK