Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Radera - Person

För att radera en person, högerklicka på personen och välj Radera… du blir tillfrågad om bekräftelse och visas alla de personer som personen är kopplad till.

Vad innebär det att man tar bort någon?

När du tar bort en person tar du bort den personen helt och hållet från Familjefilen och du tar också bort alla kopplingar mellan personen och alla andra personer i samma fil. Innan detta kommando utförs, visar Legacy ett fönster med en varning, där konsekvenserna visas, liksom en lista på de personer denna person blir bortkopplad från. Dessa inkluderar föräldrar, make/maka och barn. Om du är säker på att du vill fortsätta, klicka på JA. Om du ångrar kommandot, klicka på Avbryt.

Vad får det för effekt?

Att radera en person kan medföra ett antal konsekvenser. Personen blir inte längre listad som barn till aktuella föräldrar. Personen blir inte längre listad som förälder till sina barn. Barn blir inte längre kopplat till sina mor- och farföräldrar. Innan du tar bort en person, kontrollera att det är vad du verkligen vill göra. Har en person en gång tagits bort är det enda sättet att få tillbaka den personen på, att lägga in honom/henne från början igen.

För att radera en person, högerklicka på personen och välj Radera… du blir tillfrågad om bekräftelse och visas alla de personer som personen är kopplad till.

9-1045 : 30915 RK