Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Radera - Familjefil

För att radera en Familjefil gör du menyval Arkiv->Andra kommandon->Radera fil i verktygsfältet

Ett varningsfönster visas:Efter att du bekräftat raderar Legacy den Familjefil som du har öppen.

8-0053 : 30804 RK