Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 8. Visning

- Fönstret för att anpassa visning av vyer nås genom menyval Alternativ->Anpassa->8. Visa i verktygsfältet. (Se Anpassa Legacy för en översikt av de anpassningar som kan göras.) 

  /

8.1 Visa födelse- och dödsår vid namn


Visar födelse-dödsårsintervallet efter namnet på föräldrarna och/eller barnen i Familjevyn eller vid namnen på Antavlevyn eller namnen i Namnlistan.

8.2 Visa nummer med namn
 • Lägg till ID-nummer efter alla namn - Om du skulle vilja att ID-nummer för varje person och äktenskap läggs till sist efter varje namn och äktenskap, som visas i fönstren, bocka i rutan vid På Familje- och Antavlevy. För att få dem att läggas till alla listor, välj I alla namnlistor. Detta är ett bra sätt att kontrollera en persons identitet. Till exempel, om du har fem Johan Svensson, kan du hålla isär dem genom deras RIN-nummer.
  Johan Svensson-[23]
  Johan Svensson-[46]
  Johan Svensson-[183]
  Johan Svensson-[200]
  Johan Svensson-[5824]
 • Visa nummer efter namn - Du kan välja vilken typ av nummer du skall ha efter namn. Om du visar nummer efter namnen kan du välja mellan: RIN, Användarnummer, AFN (Ancestral Filnummer) och FamilySearch ID.

  8.3 Anfärgskodning

  Om du skulle vilja använda alternativet med fyra eller åtta -generationers färgkodning i Legacy, välj denna ruta. (Se Färgkodning av anor och Mary Hill färgkodningssystem för mer information rörande denna funktion.)
  Du kan också välja att de fyra alt åtta färgerna skall användas som standard genom att klicka på Byt färger.... (Se Sätt Sätt anfärger globalt). För att använda anfägerna för aktuell person klicka på Färgkodning av anor

  8.4 Korta ortnamn i skärmbilder


  Använder korta ortnamn (i motsats till långa ortnamn) när ortnamn visas i fönstret. 

  8.5 Barnkolumner i Familjevyn


  Välj att visa en, två eller tre kolumner för rutan med barnlistan i Familjevyn. Många familjer har inte fler än fem eller tio barn, så väljer du en eller två kolumner ger det tillräckligt med plats för namnen. Du kan också låta Legacy sätta antalet kolumner. Se Barnkolumner i familjevyn för mer information.

  8.6 Användargränssnittstil

  Många av Legacys inmatningksontroller kan ses platt eller i 3-D. Välj det visningssätt du vill använda.

  8.7 Standardordval i Familjevy och Rapporter

  Många ord och fraser kan anpassas i Legacy. De används för olika informationstexter och för att skapa meningar vid rapportutskrift. To make changes to the default wording, click Edit Default Marriage Wording. You can also change between Traditional and Gender-Neutral prompts and messages down in option 8.14. (Also see Same-Sex Relationships for more information

  8.9 Bild av huvudperson


  Som standard visas alla förvalda bilder i miniatyr i Familjevyn och Antavlevyn för varje person. Om du har ovanligt stora bilder kan detta göra förflyttningen mellan generationerna långsammare. Bocka av rutan Visa bilder...för att stänga av bilderna.

  Du kan också välja att begränsa visade bilder till:
 • Skriv ut märkta förvalda bilder
 • Skriv ut inte märkta förvalda bilder

 • När du lägger bilder till personer, märks de automatiskt. Om du inte vill att en viss bild visas i Familje- eller Antavlevyn, kan du avmarkera bilden och sedan välja alternativet Skriv ut inte märkta förvalda bilder.

  Om det inte finns någon bild på en person kan du välja att visa en annan bild som är kopplad till personen. Legacy söker bilder från födelse, dop, död, begravning och händelser (i denna ordning).

  Om inga bilder hittas, kan du välja att visa en silhuett istället.


  8.10 Visa status på Familjevyn

  Du kan visa äktenskapets status sist i raden för äktenskap och/eller statusen för varje barn (tvilling, trilling etc.) efter förnamnen i Barnlistan Familjevyn.

  8.11 Övervaka Möjliga problem

  Legacy kan nu öppna sina problemsökningsrutiner från många olika platser i programmet, då det visas information. Då problem har hittats, visas en Problem-ikon intill personen på skärmen. När du för pekaren över en sådan ikon visas hur många möjliga problem som funnits. När du klickar på ikonen visas en lista över problemen och hur du kan rätta till dem. I fönstret Individual Information utförs kontrollen för varje fält allteftersom du matar in värden.
  Bocka för möjligheten att använda detta, om du så vill.

  8.12 Aunt, Uncle, Niece, Nephew Terms
  Although the relationship term pattern says, for example, that your father's father's brother is your GrandUncle (the brother of your GrandFather), it is common in some countries to use the prefix Great instead of Grand when referring to Uncles and Aunts, Nephews and Nieces two or more generations way from the starting person.   You can choose which term you would like to use.

  8.13 Perform Background Legacy Hints

  Legacy can automatically search several websites for information on the people in your family in the background when you have Legacy open. These search results are called Hints. When Legacy finds one or more hints for an individual, it displays a Hint icon next to the person's name in many places within the program. So, whenever you see the icon associated with a person, you can click it and see a list of everything that was found.
  To turn on this feature, put a checkmark on the Show Hint result icons in Legacy option.
  To select which hints to look for, click the Select Background Hints button. This displays the Legacy Hints <hs605.htm> screen. 

  8.14 Prompt Style
  Legacy has the option to show prompts in a more gender-neutral style to more accurately show same-sex relationships. Choose Traditional or Gender-Neutral to choose the style you want to use. (See Same-Sex Relationships for more information.)
  Note: Changing the prompt style changes some fo the wording on some of the Ribbon buttons. This change won't show up until you close Legacy and then restart it.
  Saving Your Settings as Future Default Values
  You can save the option settings you have selected to be future User-Defaults.  See  How Legacy Saves Option Settings for more information.

  Återställa inställningarna till ursprungsinställningar
  Du kan återställa dina anpassade inställningar till antingen Legacy Standardvärden eller till någon tidigare sparad Användarinställning.  Se Hur Legacy sparar anpassade inställniongar för en beskrivning om hur Legacy strategiskt sparar globala och familjefilsspecifika inställningar i programmet. 


  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar 
  2. Inmatning av data 
  3. Dataformatering
  4. Data standard
  5. Datum
  6. Sökvägar
  7. Källor
  8. Visa- Detta fönster
  9. Färger
  10. Typsnitt
  11.  Program
  12. Andra alternativ

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0087 : 91213 RK