Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Familjevyn - Anpassa informationsfält

Det finns fem rader i Familjevyns make- och makeboxar som visar information. Vid programstart visas följande informationsrader: Födelsedatum och ort, Dopdatum och ort, Dödsdatum och ort, Begravningsdatum och ort samt Dödsorsak.  Varje informationsrad kan ändras till andra typer av information, som du kanske vill se istället.För att ändra raderna gör du följande:
.
1. Högerklicka på någon av de fem etiketterna i antingen make- eller makarutan. Fönstret Anpassa Familjevyns information öppnas.

2. För att ändra ett visst fält klicka på till höger om berört fält. Fönstret Fältnamn som skall visas öppnas och i detta kan du välja vad du vill visa. Om du inte vill visa någonting på en viss rad väljer du tom - visa ingenting som du finner överst i rutan.

3. Markera önskat alternativ och klicka på Välj.

4. Om du vill visa en viss händelse på en viss rad så markerar du händelseraden och klickar sedan på Välj. Händelselistan öppnas och Du kan välja namn på händelsen som du vill ha med t.ex. Yrke. Klicka på Välj. 
5. När du har gjort de ändringar du önskar ha med klickar du på Stäng för att återvända till Familjevyn. De nu valda nya fälten visas.

Återställ alla fält till standardvärden
För att återställa alla fält till deras ursprungliga namn, klicka på Standard.

Spara anpassade visningsfält
Du kan spara dina inställningar på följande sätt:

1. Skapa dina fält så som du vill ha dem (som förklarats ovan)
2. Klicka på Spara.
3. Välj plats där du spara fälten genom att markera en av tio tillgängliga rader.
4. Skriv in ett namn i Namnfältet nederst
5. Klicka på Spara

Hämta anpassade visningsfält
För att hämta en tidigare sparad visningsinställing gör du följande:

1. Klicka på Hämta. Fönstret Läs in anpassad vy öppnas.
2. Markera önskad visningsinställning.
3. Klicka på Hämta. Fälten laddas in och visas i Anpassad Visning.

9-0140 : 81111  RK