Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 12. Övriga alternativ

Fönstret Anpassa nås med menyval Alternativ->Anpassa->12. Övriga inställningar i verktygsfältet.  (Se Anpassa alternativ för en summering av möjliga alternativ.)


12.1 Utskrift av privata notiser (Familjefil)
Standardinställning för utskrift av privat information i rapporter är AV. Med andra ord så måste du därför under rapporter under ->Rapportalternativ->Privat i boxen Åsidosätt Integritetsinställningar  markera de inställningar som är mest lämpade för stunden.

Om du vill att inställningarna skall sparas för framtida bruk när du lämnar rapportmenyn och få upp dem nästa gång du öppnar rapporten klicka på Behåll inställningen tills dess den blir ändrad. Om du vill att inställningarna skall återställas till standardvärdet AV varje gång du lämnar rapportmenyn så väljer du Återställ till AV varje gång rapportmenyn öppnas. (Detta är det säkraste alternativet eftersom det kan vara lätt att glömma att du temporärt har ändrat inställning. För säkerhets skull rekommenderas du att alltid förhandsgranska rapppporter innan du vidaresänder dem till okända personer).
 
12.2 Rapporterkännande
Lägger som standard in en rapporterkännanderad i slutet på rapporten. Raden kan redigeras och tas med uteslutas individuellt för varje rapport.

12.3 ID-nummer (RIN) varning
När du importerar en PAF eller GEDCOM fil så fösöker Legacy använda de RIN nummer som redan finns i dessa filer. Om ett RIN- nummer redan har använts så kommer Legacy att upplysa dig om detta om detta alternativ är markerat.

12.4 Egendefinierade ID-nummer
Detta alternativ skapar och fyller automatiskt en ett egendefinierat ID-nummer som innehåller RIN numret och valfri text. Detta ID- nummer kan placerasi alla Användardefinierade ID -fält och bara i de som för tillfllet är tomma. Om du först vill radera alla befintliga ID-nuumer klickar du på Töm alla egendefinierade ID. För att använda eget definierat ID- nummer klicka på Använd.

12.5 Meddelanderutor
Många meddelanderutor i Legacy kan stängas av, så att de inte visas i framtiden. Exempel på dessa är att: 
 • du tillfrågas om bekräftelse varje gång du lämnar Legacy
 • du tillfrågas om du vill göra en säkerhetskopia varje gång du importerar en fil.
  Om du vill ändra något påminnelsemeddelande så klicka på Aktivera eller inaktivera påminnelsemeddelande. (Detta är enda sättet att aktiviera/inaktivera beked igen.)

  12.6 Byte till annan hjälpfil
   Anm: Denna knapp visas enbart om flera hjälpfiler finns tillgängliga.

  När du växlar från ett språk till ett annat så växlar Legacy automatisk hjälpfil till det valda språket.

  Om du vill se hjälpfilen i ett annat språk än det som du använder i Legacy's aktuella användargränssnitt så klickar du på knappen Byt till annan hjälpfil. Markera den hjälpfil som du vill använda i listan över tillgängliga hjälpfiler och klicka därefter på Välj. Om du alltid vill använda en specifik hjälpfil så markerar du filen i listan och markerar därefter Använd alltid vald hjälpfil i bildens nedre del och klickar därefter på Välj.  

  Spara dina inställningar som framtida standarvärden
  Du kan spara de inställningar som du har valt som framtida Användar-Standard.  
 • To save all the options as either global- or family file-defaults, click the Reset to Defaults button at the bottom of the window and choose the appropriate Save... option.
 • To save the options in just the current section, click on the section title at the top of the screen and choose the appropriate Save... option.

  To save just the options in a specific sub-section, click the sub-section title and choose the appropriate Save... option.

  Again, these options are all described in the  How Legacy Saves Option Settings topic.

  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar 
  2. Inmatning av data
  3. Dataformatering
  4. Data standard
  5. Datum
  6. Sökvägar
  7. Källor
  8. Visa
  9. Färger
  10. Typsnitt
  11.  Program
  12. Andra alternativ - Detta fönster

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0086 : 50207 RK