Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Fälten i Namnlistan

Detaljlfliken finns på Namnlistan vilken kan nås genom att klicka på knappen Namnlista Visa fliken på verktygsfältet.

I Namnlistan under flik Detaljer finns upp till åtta rader med information. Varje informationsrad kan ändras till någon annan typ av information som Du kanske hellre vill se. För att ändra informationsinnehåll gör du följande:

1. Klicka på Alternativ->Anpassa visning. Fönstret Anpassa fälten i Namnlistan visas och där kan du välja vilken typ av information du vill se. 

2. För att ändra en viss rad så klickar du på som finns mellan fälten på aktuell rad t.ex. "Född", "Döpt", "Död" eller "Begravd". Fönstret Fältnamn som skall visas öppnas.

3. I fönstret markerar du den information som skall visas och klickar därefter på Välj.

4. Upprepa föregående steg tills du har valt all den information du vill visa. Om du vill visa färre än åtta uppgifter, välj Tom - visa ingenting.

5. För att spara gjorda ändringar klicka på Stäng.
  • För att återställa alla fält till deras ursprungliga namn, klicka på Standard.
  • För att spara dina inställningar för framtida användning, klicka på Spara. Fönstret Spara anpassad vy öppnas och du kan i detta fönster ange under vilket namn inställningarna skall sparas. (Legacy låter dig spara upp till tio versioner av anpassade och egendefinierade vyer. Detta gör det lätt för dig att byta layout när du tittar på information).
  • För att läsa in en tidigare sparad vy, klicka på Läs in. Fönstret Läs in anpassad vy öppnas. Välj önskat vynummer och klicka på Läs in.

    Obs: Inställingarna för Namnlistans fält sparas i en fil kallad CustList.usr i  mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

    8-0061 : 60810 RK