Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Verktygsrad

För att anpassa Mitt Verktygsfält i verktygsfältet  gör du följande:

1. Klicka på den lilla ikonen i nedre högra hörnet i verktygsfältet.

2. Lägg till, radera eller flytta verktyg, allt efter önskan (se nedan).

3. Klicka på OK när du är klar.


Ikonerna på verktygsraden överst i Legacys huvudfönster, kan anpassas till att bara visa de verktyg du vill använda. Det finns 15 alternativa verktyg, som visas när Legacy först installeras. Det finns också många andra knappar, som kan läggas till verktygsraden och som tar dig raka vägen till den funktionen i programmet.

Anpassa verktygsraden

För att radera ett verktyg från verktygsraden, drag det bort från Verktygsraden överst i fönstret och släpp det någonstans på bakgrunden. Verktygen till höger flyttar sig för att fylla upp tomrummet.

För att lägga till ett nytt verktyg till verktygsraden, drag det från rutan med Tillgängliga knappar för verktygsfält och släpp det där du vill ha det. När du drar ett redskap över verktygsfältet, uppstår en vertikal linje, som visar var verktyget kan placeras. Verktygen till höger flyttar på sig för att göra plats. 

Notera: Det finns plats för upp till 40 Verktyg på raden. Om man lägger till fler verktyg, kommer oanvända verktyg på den högra sidan av raden att plockas bort. Om fönstret med Anpassa verktygsfält är smalare än ditt Legacyfönster, kan du dra det större för att få det att matcha och på så sätt ge mer plats för att visa verktygen. Bredden på fönstret till Legacyprogrammet och skärminställningen bestämmer det totala antalet verktyg som kan ses på den översta verktygsraden.

För att flytta ett verktyg från en position till en annan, drag verktyget från dess nuvarande position till dess nya position på den översta Verktygsraden. Andra verktyg flyttar på sig för att göra plats och fylla ut tomrummet.

För att skapa en anpassad knapp på verktygsraden som kan starta ett valfritt program eller öppna en webbsida skrollar du till botten på Tillgängliga knappar... där du högerklickar på någon av de fyra Anpassning 1-4. Se .  See Custom Toolbar Button for instructions.

För att återställa alla standardverktyg på verktygsraden i ursprunglig ordning, klicka på Standardinställnings-knappen.

Följande verktyg är tillgängliga:
The following tools are available for use:

Back - Moves back one entry in the History List. 
History List - Displays the History List.  
Forward - Moves forward one entry in the History List. 
Name List - Displays the Name List. 
Marriage List - Displays the Marriage List. 
Search - Displays the Search screen. 
Search Results - Displays the current Search List. 
Report Menu - Displays the Report Menu.  
Last Report - Displays the Option screen for the last report produced. 
Merge - Displays the Merge popup menu where you can choose Manual Merge, Find Duplicates or IntelliShare. 
To-Do List - Displays the General To-Do List. 
Internet - Displays the Internet popup menu where you can choose various web-related options. 
Calendar - Displays the month and year calendars and the date calculator. 
Exit Legacy - Exits Legacy 
Split View - Opens another view of the current family file as asks if you would like to open a different family file. 
Import - Opens the GEDCOM Import screen. 
Export - Opens the GEDCOM Export screen. 
Legacy Charting - Opens the charting program where you can create many different kinds of wall charts. 
Ancestor Book - Opens the Ancestor Book Options screen. 
Descendant Book - Opens the Descendant Book Options screen. 
Descendant Narrative Book - Opens the Descendant Narrative Options screen. 
Multiple Lines of Descendant Book - Opens the Multiple Lines of Descendant Options screen. 
Move Next - Displays the next record in the current Search List. 
Move Previous - Displays the previous record in the current Search List. 
Search and Replace - Displays the Search and Replace screen. 
Help - Opens the Legacy Help System. 
Master Sources - Opens the Master Source List. 
Master Locations - Opens the Master Location List. 
Relationship Calculator - Displays the Relationship Calculator. 
Search the Internet - Opens the Search the Internet screen. 
Open a Family File - Prompts for a new family file to open. 
Master Lists - Opens a popup menu containing all the master lists in Legacy. 
Backup File - Starts a backup process by prompting for a file name for saving. 
Set Colors - Opens the Colors tab on the Customize screen. 
Ancestry.com - Opens the Ancestry.com web site in a browser window. 
MyTrees.com - Opens the MyTrees.com web site in a browser window. 
Family Group - Opens the Report Menu to the Family tab. 
Desc Chart - Opens the Report Menu to the Descendant tab. 
Pedigree Chart - Opens the Report Menu to the Pedigree tab. 
Individual Report - Opens the Report Menu to the Individual tab. 
Timeline Report - Opens the Report Menu to the Timeline tab. 
Ancestor Chart - Opens the Report Menu to the Ancestor tab. 
Picture Center - Opens the Picture Center where you can assign media files to individuals. 
Publishing Center - Opens the Publishing Center where you can create books by combining many different reports. 
Create CD - Opens Charting Companion where you can create a shareable CD. 
GenealogyBank - Opens the GenealogyBank.com web site in a browser window. 
Add Person - Pops up a submenu where you can add spouses, parents, children, or unlinked individuals. 
Startup Family - Takes you to the starting individual in your family file (usually you). 
Map Family - Starts the Map My Family screen to plot all the locations for the current person's family. 
FamilySearch - Takes you to the FamilySearch Family Tree web site where you can search for family members. 
FamilyLink - Opens the FamilyLink.com web site in a browser window. 
General Information - Opens the General Information screen where you can see information concerning the current family file. 
Census List - Opens the Census Search List where you can create a list of potential individuals who should be found in a particular census. 
Customize - Opens the Customize Legacy section where you can make many types of changes to the program interface and appearance. 
Research Guidance - Helps you locate records that may contain information about your ancestors. 
Custom Button 1 - You can setup this button to launch any program or open any web page.  See Custom Toolbar Button for instructions. 
Custom Button 2 - You can setup this button to launch any program or open any web page.  See Custom Toolbar Button for instructions. 
Custom Button 3 - You can setup this button to launch any program or open any web page.  See Custom Toolbar Button for instructions. 
Custom Button 4 - You can setup this button to launch any program or open any web page.  See Custom Toolbar Button for instructions. 
Stories - Opens the list of Stories for the current person. 
FindAGrave - Opens the FindAGrave.com web site in a browser. 
Hashtag Search - Lets you search for groups of people with the same hashtags. 
Chronology Comparison - Lets you compare two different individual's life events. 


 • Bakåt - Flyttar tillbaka ett steg i Historielistan
 • Historielista - Visar Historielistan
 • Framåt - Flyttar framåt ett steg i Historielistan.
 • Namnlista - Visar Namnlistan.
 • Äktenskapslista - Visar Äktenskapslistan.
 • Sök - Visar Sökfönstret.
 • Visa sökresultatlistan - Visar Sökresultatlistan
 • Rapporter - Visar Rapportmenyn
 • Visa senaste rapport - Visar den senast skapade Rapporten
 • Sammanslå - Visar pop-up menyn för sammanslagning, där Du kan välja manuell sammanslagning, sök Dubbletter eller IntelliShare.


 • Att göra - Visar den Allmänna att-göra listan
 • Internet - Visar internet pop-up menyn, där Du kan välja olika hemside relaterade alternativ
 • Kalender - Visar Kalender med månader och år och datumkalkylator.
 • Avsluta - Avslutar Legacy
 • Delad vy - Öppnar ytterligare en vy för den aktuella Familjefilen, om du skulle vilja öppna olika familjefiler.
 • Import - Öppnar fönstret med GEDCOM-import..
 • Export - Öppnar fönstret med GEDCOM-export.
 • Tempel - Öppnar TempleReady pop-up menyn där Du kan välja från olika alternativ.
 • Allmän information - Öppnar fönstret med allmän information där Du kan se information som rör den aktuella Familjefilen.
 • Anbok - Öppnar fönstret med anbok
 • Ättlingbok - Öppnar fönstret med ättlingbok.
 • Skildrande ättlingbok - Öppnar fönstret med rapportalternativ för skildrande ättlingbok
 • Sök nästa - Visar nästa post i den aktuella Söklistan.
 • Sök föreg - Visar den föregående personen i den aktuella söklistan.
 • Ersätt - Visar fönstret med sök och ersätt.
 • Hjälp - Öppnar Legacys hjälpsystem.
 • Källor - Öppnar Källistan.


 • Orter - Öppnar Ortslistan.
 • Släktkalkylator - Visar Kalkylatorn för relationer..
 • Webbsök - Söker på Internet efter markerad person.
 • Öppna - Frågar efter en ny Familjefil att öppna.
 • Bas - 
 • Säk.kop - Startar en säkerhetskopiering genom att fråga efter ett filnamn för att spara på.
 • Färger - Öppnar Färgerfliken i Anpassafönstret.
 • Ancestry - 
 • My trees - 


  Familj 
  Ättl.tav 
  Antavla
  Personrpt
  Tidslinje
  Anträd
  Bildcenter
  Publicera
  Skapa_CD

  Rad 6
  Släkttavlor
  Lägg_till
  Hem
  Kartor

  9-0137  : 60811 RK