Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 11. Programstart

Legacy startar din webbläsare, ordbehandlare eller textredigerare för att se hemsidor eller rapporter som du har skapat. Normalt används standardprogrammen i din dator. Du kan frångå dessa inställningar och kan, genom att fylla in ett eller flera programfält, använda alternativa program för att granska resultaten.

För att ändra inställningarna gör du menyval Alternativ->Anpassa->11. Program i verktygsfältet. Se Anpassa för en översikt av de anpassningar som du kan göra.

11.1 Alternativa program
 • Webbläsare -Klicka på Ändra och ange fil och sökväg till den webbläsare du önskar använda t.ex.Internet Explorer som du normalt kanske finner på: "C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe"
 • Ordbehandlare - Klicka på Ändra och ange fil och sökväg till den ordbehandlare du önskar använda t.ex.Word som du normalt kanske finner på: "C:\Program\Microsoft Office\Office\winword.exe"
 • Textredigerare - Klicka på Ändra och ange fil och sökväg till din textredigerare. Denna är ofta NotePad eller WordPad som följer med Windows. Till exempel: "C:\Program Filer\Accessories\Wordpad.exe" eller "C:\Windows\Notepad.exe".
 • Adobe Acrobat Reader - Klicka på Ändra-knappen och ange fil och sökväg till din läsare för PDF- filer t.ex "C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Reader\AcroRd32.exe".

  Du kan testa varje gjord inställning genom att klicka på Kör till höger om respektive fält.
  Spara dina inställningar som framtida defaultvärden
  You can save the option settings you have selected to be future User-Defaults. See How Legacy Saves Option Settings <hs557.htm> for more information.

  Changing the Settings Back to Their Default Values
  You can change the customize options back to their default settings. See How Legacy Saves Option Settings <hs557.htm> for more information.

  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar 
  2. Inmatning av data
  3. Dataformatering
  4. Data standard
  5. Datum
  6. Sökvägar
  7. Källor
  8. Visa
  9. Färger
  10. Typsnitt
  11.  Program - Detta fönster
  12. Andra alternativ

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0085 : 30913 RK