Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Sökningar på Internet (endast i Deluxe Edition)

Fönstret Sök på Internet nås genom att i verktygsfältet klicka på Internet->Sök på Internet, .För att välja någon av de befintliga hemsidorna dubbelklickar du på namnet på den rad du vill använda. Fönstret Välj en Internetsökning visas och du kan nu välja en hemsida där Du kan söka, eller lägga till en ny. (Se Välj en Internetsökning för mer information.)

För att återställa listan med de åtta ursprungliga hemsidorna som kom med Legacy klicka på Standard- knappen i fönstret Anpassa Internetsökning.

När du har gjort de anpassningar du vill ha, kan du spara dem för framtida bruk. Valfitt antal uppsättningar av sökalaternativ kan sparas och laddas när som helst. För att spara en gjord anpassning, klicka på Spara- knappen och skriv sedan in filnamn och plats på disken, där du vill spara dem. För att ladda, klicka på Läs in- knappen och markera den internetsökning du vill använda. 

9-0130 : 40428 RK