Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - Kolumner i Ättlingvyn och Namnindexvyn

För att lägga till, radera, eller flytta om kolumnerna, klicka på någon kolumnrubrik eller gör val Alternativ-> Anpassa kolumner i någon av vyerna. Fönstret Kolumner i .... öppnas.Du kan välja upp till 15 kolumner som skall visas i Index- och Ättlingsvyerna

Välj en kolumn
För att ändra en kolumn, klicka på (inringad) till höger om Fältnamnet. Då öppnas ett nytt fönster, Fältnamn som ska visas. I fönstret väljer du vilket fält som skall visas och klickar sedan på Välj.

Flytta om kolumner
Du kan flytta en kolumn vart som helst i listan genom att markera den och sedan klicka på upp eller ner pilarna till det ställe du vill placera den. Du kan också använda drag&släpp för att flytta fälten.

Radera kolumner
För att radera ett fält från listan, markera det och klicka sedan Radera. Du behöver inte oroa dig för tomma platser i listan. När den sparas, tas de tomma utrymmena bort.

Spara kolumninställningen
Om du märker att du använder en särskild inställning på kolumnerna, kan du kan spara den till disken för att använda den igen i framtiden. Upp till tio olika inställningar kan sparas. För att spara en inställning, klicka Spara.... När fönstret med Spara kolumninställningar visas, välj en av tio olika positioner för spara genom att klicka på den. Härnäst matar du in ett namn (max. 40 tecken) i namnfältet för att beskriva inställningen och klickar sedan på Spara.

Hämta en sparad kolumninställning 
Om du har sparat en eller flera kolumninställningar, kan du snabbt ladda ner dem igen genom att klicka Läs in. När fönstret Läs in kolumninställningar visas, markera det nummer du vill ladda ner och klicka sedan Läs in. (Eller bara Dubbelklicka på numret.) 

Återställ ursprungsinställningar
För att återställa kolumninställningarna att bara omfatta RIN, fullständigt namn, kön, födelsedatum oohc födelseort, dödsdatum och dödsort, klicka på Återställ.

När du är klar klicka på Stäng. Den nya kolumnlayouten visas i Indexvyn.

Anm:  Inställningarna för Anpassa namnen i Ättlingvyn sparas i en fil som benämns  CustCols.usr  i Legacy9 mappen.

Anm:  Inställningarna för Anpassa namnen i Namnindexlistan sparas i en fil som benämns  CustList.usr  i Legacy9 mappen.


9-0162 : 00901 RK