Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Anpassa - 1. Allmänna inställningar

För att nå Anpassa - Allmänna inställningar gör du menyval Alternativ->Anpassa->1. Allmänt  i menyflikfältet.  1.1 Programstart (hela Legacy)


Välj från rullgardinsmenyn den vy du vill starta med när en ny Familjefil öppnas.1.2 Familjefil som öppnas vid programstart

 • Öppna senast använda Familjefil automatiskt - Legacy öppnar den Familjefil du använde när du senast gick ur programmet. 
 • Fråga alltid efter uppstartsfil - Legacy frågar vilken Familjefil som skall öppnas när du startar programmet.
 • Öppna alltid denna fil - Du kan välja förvald Familjefil för att öppna när Legacy startas. För att välja eller ändra filnamnet, klicka på Ner -pilen..

  1.3 Familj som visas vid programstart
 • Visa förvald familj - Visar den familj som har valts som förvald vid programstart närhelst programmet startas. Se pkt 1.2 ovan.
 • Tag fram senast visad familj - Legacy visar den senast visade familjen från föregående tillfälle när programmet startas.

  1.4 Startmenyflik (hela Legacy)


  När Legacy startar första gången kan du välja vilken startmenyflik du vill börja med. Du kan välja att börja med en specifik flik eller att få upp den senast använda. Du kan också välja att starta Lecay med en dold (minimerad) startflik.

  1.5 Alternativ för märkning (Hela Legacy)
 • Aktivera märken - Du kan märka personer och äktenskap av olika anledningar. Till exempel, du kanske vill märka en del personer för att inkludera dem i en rapport, eller märka några som du just nu håller på att forska på, så att du snabbt kan finna dem när du fått mer information. Det finns tre (i De Luxe nio) märken som du kan använda för varje person och varje äktenskap. Detta låter dig använda olika märken för olika anledningar. Kanske vill du exportera alla personer med märke #3, skriva ut en en rapport för alla med märke #2 och använda #1 för de personer du använder just nu. 

  Om du inte vill använda märkes-alternativet i Legacy kan du stänga av det genom att radera markeringen i rutan Aktivera märken-alternativ. (Se  Avancerad märkning för mer information om hur du använder denna funktion.)

  1.6 Visa inforuta som popup tips

 • Visa inforuta - Hjälp visas i många funktioner i Legacy som små pop-up rutor som kallas Verktygstips. När detta alternativ är valt så visas, under c:a en sekund, ett hjäptips när du för musmarkören över en knapp eller ett annat område.
   to display.  
 • Visa namnlista som snabbval - Om du i Familjevyn för muspekaren över Maka eller Make visas alla Maka/Make som tillhör respektive part. Om du för muspekaren över ett barns namn i barnlistan så visas hans/hennes makar. Om muspekaren förs över Alternativa namn i Familje- och Ättlingvyn visas en lista med alternativa namn. Om muspekaren förs över Föräldraknappen så visas föräldrarnas namn.


  1.7 Visa information som popup
  I Familjevyn och Antavlevyn visas en Informationsruta när pilmarkören placeras ovanpå en persons namn. Rutan visar personens namn och datum och plats för födelse, dop, död och äktenskap. I Familjevyn fungerar popup- informationen endast för barn- eller föräldragenaeraionen.

  Informationsrutan visas som standard närhelst musmarkören är placerad ovanpå namnet i ungefär en halv sekund. Detta kan ändras med hjälp av följande alternativ:


 • Visa aldrig infopopup - Stänger av visningen av Informationsrutor.
 • Klicka namn  - Visar Informationsrutan för en person när du klickar på personens namn. En andra klick på namnet stänger rutan.
 • Automatisk pop-up - Visar informationsrutan för en person efter att markören varit ovanpå personens namn för en specificerad tid. Du kan ändra tidsfördröjningen genom att använda Upp och Ner-pilen för att öka eller minska tidsfördröjningen innan popupprutan kommer fram. Numren på tiden motsvarar 1/10-dels sekund. Sätter man värdet på 10 motsvarar det 1 sekund, 5 motsvarar en halv sekund. När popup rutan visas kan du ändra personuppgifter genom att klicka på Redigera.

  1.8 FamilySearch

  Selecting this option turns on FamilySearch integration which turns on the synchronization icons on the Family and Pedigree Views.  

  1.9 SDH


 • Turn on or off the LDS options in Legacy by selecting or deselecting the Display LDS Information checkbox.
 • Click the Set LDS Options button to select how certain ordinance information is displayed on main screens and printed on reports.  (See LDS Options for more information.)
 • Visa SDH-information -Visar och använder Tempelordinationsfälten som används av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagarnas Heliga. Fält för ordinationsdatum (dop) och tempel inkluderas sedan för personer och äktenskap. 
 • Vid utskrift av tempelnamn använd - När namnen på templen skrivs ut i rapporter kan du välja att skriva ut dem som förkortningar, hela tempelnamn eller båda. 
 • Insända/tömda som används i listor - När du skriver ut en ordinationsrapport kan du välja mellan korta eller långa namn.  Insända eller Ins. Klar eller Klar.

  Återställ inställningar till standardvärden
  För att ändra gjorda inställningar till grundvärdena, kan du välja mellan följande:

  1. För att återinställa alla gjorda ändringar, klicka på  Återställ till Standard nederst i fönstret. du får frågan: Är du säker på att du vill återställa alla definitioner till standardvärden?

  2. Du kan också återställa en hel flik, genom att högerklicka på berörd flik uppe i fönstret. Högerklicka t.ex. på Datum och du får frågan: Återställa denna flik till standard?

  3. För att ändra definitionerna i ett fält, kan man högerklicka på aktuell fältrubrik. Om du t.ex. under Datum- fliken klickar på rubriken Datum visas som  får du frågan: Återställa detta fält till standard?

  Saving Your Settings as Future Default Values
  You can save the option settings you have selected to be future User-Defaults.  
 • To save all the options as either global- or family file-defaults, click the Reset to Defaults button at the bottom of the window and choose the appropriate Save... option.
 • To save the options in just the current section, click on the section title at the top of the screen and choose the appropriate Save... option.
 • To save just the options in a specific sub-section, click the sub-section title and choose the appropriate Save... option.

  Again, these options are all described in the  How Legacy Saves Option Settings topic.

  För information om andra anpassningsalternativ, se:

  1. Allmänna inställningar - Detta fönster
  2. Inmatning av data
  3. Dataformatering
  4. Data standard
  5. Datum
  6. Sökvägar
  7. Källor
  8. Visa
  9. Färger
  10. Typsnitt
  11.  Program
  12. Andra alternativ

  (Se Var hittar jag en anpassning för en fullständig alfabetisk lista över alla tänkbara anpassningar och var du hittar dem.)

  9-0079 : 40930 RK